Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

Puolan talouskehitys EU:n kärkitasoa

Puolan talous kasvoi heinä-syyskuussa 4,2 prosenttia, kertoo tilastovirasto GUS. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna talous kasvoi 1,3 prosenttia. Talouden vahvistuminen ylitti riippumattomien ekonomistien ennusteet.

Euroopan komissio pitää Puolan talousnäkymiä hyvinä. Komission viimeisimmässä ennusteessa maan talouden odotetaan kasvavan tänä vuonna 3,5 prosenttia, kun edellisessä ennusteessa tyydyttiin 2,7 prosentin kasvuun. Komissio odottaakin Puolan taloudenkiihtyvän kaksinkertaiseen kasvuvauhtiin EU-alueen keskiarvoon verrattuna.

Euroopan komission Puolaa koskevat odotukset paranevat edelleen. Vuoden 2011 kasvuarvio on nyt nostettu 3,9 prosenttiin. EU-maista sen voisi löydä vain Viro. Vuodelle 2012 ennakoidaan vielä parempaa tulosta ja kasvuarviona on 4,2 prosenttia.

Komission myönteiset lähitulevaisuuden näkymät perustuvat useampaan tekijään. Ensinnäkin Puolan kotimainen kulutuskysyntä jatkaa vahvistumistaan.

Toiseksi EU:n rakennerahastoista saatavat tuet elvyttävät investointeja ja kolmanneksi Euro 2012 -jalkapalloturnauksen infrastruktuurityöt tarjoavat investointikohteita. Tärkeätä on myös suurimman kauppakumppanin Saksan talouden elpyminen, mikä merkitsee vientikysynnän vahvistumista.

Puolan taloudella on silti entisiä rasitteita. Komission mukaan Puolan valtiotalouden alijäämä kaventuu hitaammin kuin mitä maan hallitus on luvannut ja on edelleen uhkaavan korkea vuonna 2012. MIkäli alijäämä ylittää EU:n normit käy euroon liittyminen käytännössä vaikeaksi.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-