Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

Öljyn koekuljetus Ukrainasta Valko-Venäjälle onnistui

Raakaöljyn koeluoteinen putkikuljetus Odessan satamasta Mozyrin jalostamolle Valko-Venäjälle onnistui hyvin. Ensimmäinen koe-erä käsitti 24 000 tonnia ja se siirrettiin vajaakäytössä ollutta Odessa-Brody putkea pitkin ja siitä haaroittuvaa Druzhba-putkea myöten jalostamolle.

Tähän asti Valko-Venäjältä Venezuelasta ostamaa öljyä on kuljetettu rautateitse Odessasta Mozyriin ja kuljetusreitti on toiminut myös tällä tavalla. Rautatiekuljetusten odotetaan nyt vähentyvän, koska Odessa-Brody-putki kykenee pienehköjen kunnostustöiden jälkeen kuljettamaan öljyä jopa 16 miljoonaa tonnia vuodessa.

Valko-Venäjä on parhaillaan varmistamassa tuontiöljylleen myös varareittejä Baltian maiden satamien kautta; jatkokuljetukset satamista pitäisi hoitaa rautateitse.

Valko-Venäjä on sopinut öljytoimituksista Venezuelan kanssa aina vuoteen 2013 saakka. Keväällä aloitettujen aloitettujen toimitusten määrä oli marraskuun loppuun mennessä 3,5 miljoonaa tonnia ja koko vuoden tavoite nousee neljään miljoonaan.

Ukrainan kanssa Valko-Venäjä on sopinut öljyn putkikuljetuksista myös vuoden 2013 loppuun saakka. Ukraina voi hoitaa rinnalla rautatiekuljetuksia tarpeen mukaan.

Odessa-Brody-putken käyttö ei haittaa Valko-Venäjän kautta tapahtuvia venäläisen öljyn siirtokuljetuksia Eurooppaan.

Mozyr-Brody-2-putki pystyy rinnakkaisella toiminnalla kuljettamaan normaaliin tapaan öljyä Unkariin, Slovakiaan ja Tshekkiin. Ulos lähtevien kuljetusten kapasiteetti voidaan nostaa 17-19 miljoonaan tonniin vuodessa.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-