Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

Kazakstanin hyvä talouskehitys jatkuu

Kazakstanin bruttokansantuote kasvoi tammi-lokakuussa vuositasolla 7,0 prosenttia. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla maan talous kasvoi 8,0 prosenttia. Kazakstanin hallitus on kuitenkin yhä varovainen ja pitää edelleen kiinni koko vuotta koskevasta 5,0 prosentin kasvuennusteestaan.

Kazakstanin talouskasvua on pönkittänyt hyvin kehittynyt teollisuustuotanto.

Paikallisen tilastoviraston mukaan teollisuustuotannon arvo vastasi tammi-lokakuussa noin 49,1 miljardia euroa. Se ylitti edellisvuotisen tuloksen 10,4 prosenttia.

Tehdasteollisuus piti
kovinta vauhtia

Teollisuuden pääsektoreista nopeimpaan 18,7 prosentin kasvuun ylsi tehdasteollisuus. Sitä toimialana suuremmassa kaivannaistuotannossa vuosilisäys oli 5,4 prosenttia. Yhdyskuntapalveluiden eri osa-aluiella kasvu oli 5,5-6,5 prosenttia.

Teollisuustuotanto kasvoi lähes koko maassa. Kasvuun päästiin 14 hallintoalueella ja tuotanto supistui ainoastaan läntisillä ja pohjoisilla alueilla.

Myös tilastoviraston ulkomaankauppaa koskevat tiedot ovat myönteisiä. Tammi-syyskuussa viennin arvo kasvoi vuositasolla 47,2 prosenttia lähinnä öljyn ja metallien vientikysynnän varassa. Tuonti puolestaan väheni 10,7 prosenttia.

Venäjä oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana Kazakstanin tärkein kauppakumppani. Venäjän osuus tuonnista oli 29,9 prosenttia ja viennistä 7,0 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-