Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

3.12.2010

Kesän kuivuus leikkasi Venäjän maataloustuotantoa

Venäjän maataloustuotanto on maatalousministeriön ennakkolaskelmien perusteella supistunut tänä vuonna 9-10 prosenttia. Viime vuonna tuotanto kasvoi 1,2 prosenttia.

Maataloustuotannon lasku selittyy suurelta osin kuivuuden aiheuttamalla viljasadon epäonnistumisella. Kuivuus haittasi 25 000 maatilaa, joiden yhteinen viljanviljelyala oli 13,3 miljoonaa hehtaaria eli vajaa kolmannes koko maan viljapelloista. Kuivuus aiheutti 41,7 miljardin ruplan eli noin miljardin euron välittömät vahingot.

Viljasadon kuivapaino oli 60,3 miljoonaa tonnia, mikä jäi alle kotimaisen tarpeen.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-