Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.12.2009

Suomen Venäjän-vienti supistui edelleen

Tammi-syyskuussa Venäjän-viennin arvo oli 2,9 miljardia euroa eli 9 % Suomen kokonaisviennistä. Vienti väheni 49 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Suomen Venäjän-tuonnin arvo oli yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 5 miljardia euroa, mikä vastasi 16 % kokonaistuonnista. Tuonnin arvo pieneni 38 % vuotta aiemmasta.

Suomen vienti Venäjälle on edelleen supistunut nopeammin kuin Suomen kokonaisvienti, joka oli tammi-syyskuussa 36 % edellisvuotista pienempi.

Suomen Venäjälle suuntautuvassa viennissä tärkein tavararyhmä olivat edelleen koneet ja laitteet, joiden osuus oli 41 %. Paperituotteiden osuus oli 9 %. Venäjältä tulevassa tuonnissa mineraalituotteiden, lähinnä raakaöljyn, osuus oli 77 %. Kemiantuotteiden osuus oli 6 %, muiden raaka-aineiden, kuten puutavaran osuus % sekä raudan ja teräksen 8 %. Valtaosa tuonnista oli vähän tai ei olleenkaan jalostettuja tuotteita.

Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo Venäjältä väheni tammi-heinäkuussa yli 60 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Venäjä pysyi kuitenkin tärkeimpänä tavararyhmän tuontimaana 24 prosentin osuudella.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-