Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.12.2009

Venäjän valtiontalous
odotettua parempi

Raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen kallistumisen ansiosta federaatiobudjetin verotulot ovat suuremmat kuin alun perin arvioitiin. Budjetti laadittiin raakaöljyn 41 dollarin tynnyrihinnan pohjalta, mutta keskimääräinen hinta on tänä vuonna ollut lähes 60 dollaria tynnyriltä.

Toinen, joskin pienempi tekijä budjetin tulojen karttumisessa on ollut tehostunut veronkanto.
Finanssiministeriö arvioi federaatiobudjetin vajeen olevan tänä vuonna 7 % suhteessa bruttokansantuotteeseen, kun vajeen alun perin arvioitiin olevan 8 % bruttokansantuotteesta.

Parantunut budjettitilanne ja yleisesti kohentuneet talousnäkymät vähentävät Venäjän lainanottotarvetta. Vielä kesällä hallitus suunnitteli laskevansa ensi vuonna liikkeelle kansainvälisille rahoitusmarkkinoille joukkovelkakirjalainoja 18 miljardin dollarin arvosta, mutta nyt lainantarpeen arvioidaan olevan puolet tästä.

Federaatiobudjetti on ollut ylijäämäinen koko 2000-luvun, mutta kääntyi kuluvana vuonna taloustaantuman paineessa

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus:
toimittaja Seija Lainela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-