Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

12.12.2007

Venäjälle tehtyjen investointiemme kanta kasvoi puolella

Suomen Pankin investointilaskelmien mukaan suomalaisten yritysten Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden palveluksessa oli vuonna 2006 yli 20 000 henkilöä. mikä oli lähes kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Venäjällä toimivien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 25 % ja oli 2 miljardia euroa.

Tytäryhtiöt ovat keskittyneet erityisesti jalostusteollisuuteen ja kaupan alalle. Jalostusteollisuudessa työskentelee kaksi kolmannesta tytäryhtiöiden henkilöstöstä, mutta yhteenlasketusta liikevaihdosta Pankkijalostusteollisuuden osuus on puolet.

Tärkeitä sektoreita ovat muun muassa elintarviketeollisuus ja elektroniikkateollisuus. Vaikka kaupan alalla henkilökuntaa on vähemmän, tulee tytäryhtiöiden liikevaihdosta lähes 40 % kaupan piiristä. Suomesta Venäjälle tehtyjen suorien sijoitusten kanta oli vuoden 2006 lopussa 1,7 miljardia euroa. Kanta kasvoi yli 50 prosenttia, mutta kolmannes lisäyksestä johtui valuuttakurssien ja muiden arvostuserien muutoksista.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.