Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

12.12.2007

Venäjän todellinen tuonti ylittää tilastoluvut

Venäjän todellinen kokonaistuonti näyttää edelleen olevan selvästi tullitilastoihin kirjattua suurempi, selviää Riikka Nuutilaisen Bofit-tutkimuslaitokselle tekemästä tutkielmasta. Peilitilastomenetelmällä selvisi, että Venäjän tärkeimpien tuontimaiden vientitilastojen pohjalta lasketun estimaatin perusteella Venäjän todellinen tuonti oli 23 prosenttia tullin tilastoimaa arvoa suurempi vuonna 2006.

Selvitys osoitti myös, että mittaero vaihtelee tuontimaiden tai -alueiden mukaan. Erityisesti EU:n ja Kiinan merkitys tavaranviejinä kasvaa entisestään, sillä näiden alueiden Venäjän-viennin arvo on jo pitkään ollut suurempi kuin mitä Venäjällä laaditut tilastot osoittavat.

Vientimaiden tiedot ja Venäjän tuontitilastot vaihtelevat suuresti myös tavararyhmittäin. Erityisesti vaatteet ja muut tekstiilit sekä jalkineet ovat tavararyhmiä, joissa lähes kaikkien maiden tapauksessa tuonnin arvo on selvästi kauppakumppaneiden vientilukuja alhaisempi.

Toisaalta taas esimerkiksi koneiden ja laitteiden sekä elektroniikan tuonnin arvo on usein viejämaiden tilastotietoja korkeampi. Tämän tutkimuksen tapaisella peilitilastojen vertailulla voidaan mallintaa suhteellisen tarkasti Venäjän todellisen tuonnin suuruus ja rakenne.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.