Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

12.12.2007

Maailmanpankilta uusi Ukraina-ohjelma

Maailmanpankki on saanut valmiiksi uuden kumppanuusohjelman Ukrainaa varten. Ohjelma kattaa vuodet 2008-2011 ja siinä linjataan Maailmanpankin ja myös IFC:n avustustoiminnan painopisteet.

Maailmanpankin laina- ja avustusvaraukset ovat väljästi 2-6 miljardin dollarin suuruiset. Summasta voidaan vuosittain käyttää vaihtelevan suuruinen määrä riippuen siitä, miten Ukrainan talous on saavuttanut sille asetetut välitavoitteet.

Maailmanpankin uuden Ukrainan strategiassa korostetaan kolmea kehittämisaluetta. Niistä ensimmäisenä on Ukrainan kansainvälisen kilpailukyvyn vahvistaminen. Toisena kohtana
on julkisen rahoitustoiminnan uudistaminen sekä julkisten palvelujen laatutason kohottaminen. Lopuksi pankki aikoo panostaa julkishallinnon toimintatapojen kehittämiseen ja korruption kitkemiseen.

Kumppanuusohjelmaan sisältyy Maailmanpankin rahoitustoiminnan ohella runsaasti myös muunlaisia tukipalveluja. Ukrainalle on tarjolla laaja-alaista asiantuntijapalvelua muun muassa julkisen infrastruktuurin ja innovaatiotoiminnan kehittämiseksi sekä teknologisten ratkaisujen soveltamiseksi.

Maailmanpankki on vuodesta 1992 lähtien osallistunut Ukrainassa 36 hankkeen, joihin se on sitouttanut yhteensä noin viisi miljardia dollaria. Tällä hetkellä pankin projektisalkussa on 13 hanketta, joiden arvon on 1,3 miljardia dollaria. IFC on puolestaan rahoittanut noin 750 miljoonalla dollarilla 35 erilaista kohdetta.

Lisäksi MIGA on vuodesta 1998 lähtien antanut Ukrainan hankkeisiin noin 250 miljoonan dollarin arvosta investointitakauksia. miljoonan dollarin verran. Agora perusti viime keväänä Ukrainaan tytäryhtiön, Agora Ukraine Ltd:n. Se ei ole toistaiseksi käynnistänyt mitään liiketoimintaa.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.