Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

12.12.2007

Liettualaiset sitoutuvat heikosti kauppaketjuihin

Supermarketeissa asioivien liettualaisten kuluttajien asiakasuskollisuus on vähäistä, selviää GfK CR Balticin tutkimuksesta. Supermarketrintamalla asiakkaat kulkevat siten ahkerasti myös kilpailevien ketjujen ovista.

Toimisto sai mittauksissaan paikallisen asiakasuskollisuusindeksin lukemaksi vain 63 pistettä 100:sta mahdollisesta pisteestä.

Kansainvälisen mittapuun mukaan supermarketketjujen asiakkaat ovat uskollisia, kun indeksiluku nousee vähintään 75 pisteeseen. Tutkimuksesta selvisi myös, että kolmella markkinoita hallitsevalla ketjulla, Maximalla, Ikilla ja Norfalla, asiakkaiden uskollisuus oli samalla tasolla. Asiakashaastattelut tehtiin kuitenkin hieman ennen kuin eurooppalainen vähittäiskauppakonsortio Coopernic ilmoitti ostaneensa 80 prosentin osuuden Iki-ketjun omistajayhtiöstä.

Gfk CR mittaa asiakasuskollisuutta neljällä ulottuvuudella, jotka ovat asiakkaan nykyiset ostotottumukset, aikeet jatkossa, rationaaliset ostoperusteet ja tunteeseen perustuvat perusteet.

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.