Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

12.12.2007

Baltiassa turvataan nyt ulkomaiseen työvoimaan

Työvoimapulasta on tulossa yhä ajankohtaisempi ongelma kaikissa Baltian maissa. Väestökasvu on niissä negatiivinen ja suuri osa työikäisestä väestöstä on eläköitymässä. Lisäksi EU-maat ovat imeneet tuntuvasti maiden parhaita työvoimareservejä.

The Baltic Times lehden työvoimakatsauksen mukaan Liettuan työvoimareservistä jo 15 prosenttia työskentelee enemmän tai vähemmän pysyvästi ulkomailla. Latviassa osuus on 10 prosenttia, kun taas Virossa muualle muuttaneiden osuus on toistaiseksi jäänyt kolmeen prosenttiin.

Ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta kehitys ei näytä hyvältä. Halvan työvoiman tarjoamat edut ovat vähin erin katoamassa, sillä palkkojen nousu ylittää selvästi työn tuottavuuden kasvun. Kohta ei ole käytettävissä edes kallista työvoimaa. Virossa, kuten Latviassa ja Liettuassakin haetaan nyt pika-apua helpottamalla ulkomaisen työvoiman maahan pääsyä. Ukrainalaiset ovat tällä hetkellä suosituimpia, mutta värväystoimintaa on kohdistettu myös Moldovaan ja Uzbekistaniin.

Virossa lyhytaikaisille työkomennuksille maahan saapuvien ulkomaalaisten työlupa- ja maahantulojärjestelyt on jo määritetty. Säädösten mukaan Virossa saa ulkomaisen työvoiman
osuus nousta enintään 0,1 prosenttiin koko työvoimasta. Lisäksi on määrätty, että maassa työskentelevän ulkomaalaisen palkan pitää olla vähintään 1,24 -kertainen Viron keskipalkkaan verrattuna. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että tulijat voivat olla vain hyvin ansaitsevia ammattimiehiä.

Viron johdon mielestä työvoiman maahantuonti ei pitemmän päälle ratkaise ongelmia. Viron onkin löydettävä uusi tie, jonka kautta maasta tulee pieni, mutta sitäkin tehokkaampi talous. Vuoden 2006 lopussa valtion tuki tutkimus- ja kehityshankkeisiin nousi jo 1,14 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Seuraavien vuoden vuoden aikana tämä panostus kasvaa vielä tuntuvasti ja tavoitteena on saavuttaa Suomen ja Japanin taso. Kansallisen kehitysohjelman painopistealoiksi on nimetty informaatioteknologia, biolääketiede

Idänkaupan Vientipalvelut 11-12.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.