Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.10.2010

Rosstat tutki muutoksia kulutustottumuksissa

Rosstat esitteli syyskuun lopussa kotitalouksien tuloja ja menoja kokevan laajan paneelitutkimuksen tulokset. Viime vuonna tehtyyn kyselyyn osallistui viime vuonna 48 000 kotitaloutta Venäjän eri alueilta.

Kaudella 1990-2009 venäläisten kulutuksen rakenne on siirtynyt lähemmäs kehittyneiden maiden kulutusrakennetta. Venäjää voidaan nykyään pitää kulutuksella mitattuna keskitason maana kansainvälisessä vertailussa. Vuonna 1990 venäläiset kotitaloudet käyttivät 41 prosenttia tuloistaan ruokaan ja viime vuonna 35 prosenttia. Muihin tavaroihin kuin ruokaan käytettiin tarkastelukauden alussa 46 prosenttia tuloista ja viime vuonna 38 prosenttia. Kehittyneisiin maihin verrattuna ruoan osuus kotitalouksien menoista on kuitenkin Venäjällä edelleen suuri.

Palveluiden kulutusosuus kaksinkertaistui 13 prosentista vuonna 1990 viime vuoden 27 prosenttiin. Palveluiden osuuden voimakas kasvu kertoo palvelusektorin kehittymättömyydestä Neuvostoliiton aikana ja sektorin nopeasta laajenemisesta myöhempinä vuosina.

Väestön ruokailutottumukset ovat muuttuneet terveellisemmiksi. Nyt syödään enemmän hedelmiä, kasviksia ja kalaa kuin 20 vuotta sitten. Lihan osuus kulutuksesta on pysynyt suunnilleen ennallaan, mutta leivän ja perunan osuus on vähentynyt.

Kodintekniikka on yleistynyt kahdessakymmenessä vuodessa. Viime vuonna sataa kotitaloutta kohden oli jo yli 100 jääkaappia ja pesukonetta sekä yli 200 matkapuhelinta. Autoja ja kotitietokoneita 100 kotitaloutta kotitaloutta kohden oli noin 50.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: Seija Lainela

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-