Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.10.2010

Venäjän hallitus uskoo edelleen neljän prosentin talouskasvuun

Venäjän talousministeriö päivitti lokakuussa vuosille 2010-2013 laatimansa makrotalouden ennusteet. Uudet luvut ennakoivat Venäjän talouskehityksen jatkuvan suotuisana, mutta varauksena on kansainvälisen suhdannetilanteen mahdollinen muuttuminen.

Ministeriöllä myös maan sisäiseen tilanteeseen liittyviä varauksia. Kuivuuden ja palojen maatalouden aiheuttamien vahinkojen kerrannaisvaikutukset eivät ole vielä täysin selvillä ja voivat vaikuttaa taloutta heikentävästi kuluvan vuoden lopulla.

Ensi vuoden alusta taas yritysten pakollisia sosiaalivakuutusmaksuja korotetaan ja keskuspankin laskelmien mukaan tämä voi leikata bruttokansantuotetta yhdellä prosenttiyksiköllä.

Ministeriön uusien ennusteiden mukaan Venäjän talous kasvaa tänä vuonna 4,0 prosenttia, mutta on myös mahdollista, että kasvu hidastuu viljasadon romahduksen takia 3,5-3,7 prosenttiin. Ensi vuonna bruttokansantuote kasvaisi 3,9 prosenttia ja 3,5-3,9 prosenttia vuonna 2012. Vuonna 2013 kasvu olisi 4,2-4,5 prosenttia.

Vuonna 2009 Venäjän talous taantui viimeisimmän tarkistuslaskennan perusteella 7,9 prosenttia.

Kasvuennusteet perustuvat maltillisiin öljynhinta-arvioihin. Ministeriön tälle vuodelle asettama keskihintatavoite on 75 dollaria tynnyriltä ja sama oletus koskee myös ensi vuotta. Vuonna 2012 hinta nousisi hieman ja olisi 78 dollaria.

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla talous kasvoi hyvin kehittyneen viennin vauhdittamana sekä myös vahvistuneen kulutuskysynnän tukemana. Nyt toisella vuosipuoliskolla myös varastot ovat alkaneet täyttyä, mikä on nopeuttanut teollisuustuotannon kasvua.

Teollisuustuotannon vauhti
hidastuu ensi vuonna

Uudessa ennusteessaan talousministeriö odottaa teollisuustuotannon lisääntyvän tänä vuonna 7,6 prosenttia, mutta ensi vuonna enää 3,9 prosenttia. Ennustejakson lopulla vuonna 2013 kasvu piristyisi taas 4,9 prosenttiin.

Makrotalouden ennusteisiin sisältyvät myös arviot Venäjän ulkomaankaupan kehityksestä. Niiden mukaan viennin arvo nousee tänä vuonna 378 miljardiin dollariin ja kasvaa edelleen ennnustejakson kuluessa 432 miljardiin dollariin vuonna 2013.

Tuonnissa päästään tänä vuonna 239 miljardiin dollariin, mikä jää hieman alle aiempien arvioiden. Ensi vuonna tuonnin arvo olisi 278 miljardia dollaria, 303 miljardia vuonna 2012 ja 334 miljardia vuonna 2013.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-