Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.10.2010

Kazakstanilla mittava tukiohjelma kotimaiselle tuotannolle

Kazakstanin hallitus aikoo ensi vuonna käyttää noin 3,9 miljardia euroa kotimaisen teollisuuden tukemiseen ja modernisointiin. Samaan tarkoitukseen on vuosille 2011-2013 varattu kaikkiaan noin 11,2 miljardia euroa.

Teollisuuden ohella valtion tukea on luvassa myös maataloudelle ja kuljetusalalle. Maataloudelle on korvamerkitty noin 2,4 miljardia euroa ja kuljetustoimintaa varten noin 4,9 miljardia.

Kazakstanin valtiolla on talouden tämänhetkisten näkymien valossa varaa tukea vuoteen 2013 ulottuvaa talousohjelmaansa. Maan bruttokansantuote kasvoi tammi-syyskuussa 7,5 prosenttia, kun talouskasvu jäi viime vuonna vastaavaan aikaan 2,2 prosenttiin.

Alkutuotannossa nopean
kasvun aloja

Kazakstanin teollisuustuotanto kasvoi puolestaan yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 10,4 prosenttia. Tilastoviraston mukaan nopean kasvun aloja olivat raakaöljyn tuotanto, maakaasun tuotanto, hiilikaivosala ja rautamalmin tuotanto.

Maan hallitus on kuitenkin yhä varovainen kuluvaa vuotta koskevien ennusten suhteen, koska raakaöljyn vientihinta on kriittinen tekijä.

Virallinen talouskasvuennuste on edelleen viisi prosenttia ja teollisuustuotannonkin kohdalla hallitus tyytyy 7,5 prosentin kasvuarvioon, vaikka kaivannaistoiminnan näkymät ovat hyvät ja perinteinen tehdasteollisuus on elpymässä.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-