Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.10.2010

Itämeren rahtiliikenne taantui viime vuonna

Itämeren satamissa käsitellyn rahdin määrä väheni viime vuonna kymmenen prosenttia. Pudotusta oli kaikissa rahtityypeissä, mutta konttien käsittely väheni eniten eli lähes neljänneksellä. Myös kansainvälisen muun kuivarahdin määrä väheni tuntuvasti ja laski vuositasolla 18 prosenttia.

Rahtitiedot käyvät selville Turun yliopisto merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen Baltic Port List -julkaisusta.

Itämeren maista Suomi kärsi pahimmin vähentyneistä rahtimääristä ja pudotusta oli 19 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Vuodesta 2006 vuoteen 2009 kokonaisrahtimäärä Itämeren satamissa laski kuusi prosenttia.

Viime vuosi oli vaikeaa aikaa satamasektorille Itämerellä. Suurin osa Itämeren satamista kärsi rahtimäärien laskusta ja joissain satamissa vähennys oli jopa ennätyksellistä. Kokonaisrahtimäärät supistuivat kaikissa Itämeren satamissa paitsi Virossa, jossa päästiin kuuden prosentin vuosikasvuun. Yleisesti ottaen rahtimäärien lasku oli voimakkaampaa kansainvälisessä tuonnissa kuin viennissä. Itämeren satamissa tuonti väheni 17 prosenttia ja vienti neljä prosenttia.

Kokonaisrahtimäärillä mitaten Venäjästä tuli johtava maa Itämerellä. Sen osuus oli neljännes vuonna 2009. Lähes yhtä suuriin rahtimääriin ylsi Ruotsi, joka vielä vuonna 2008 oli ollut suurin satamarahtien käsittelijä alueella.

Kaikissa rahtityypeissä oli viime vuonna pudotusta, mutta konttien käsittely väheni eniten eli lähes neljänneksellä.

Tuntuvaa laskua oli myös kansainvälisen muun kuivarahdin, muun kuin irtolastien, käsittelyssä. Nestemäiset irtolastit muodostivat edelleen suurimman osan Itämeren satamissa käsitellyistä rahdeista. Niiden kokonaisvolyymi oli noin 299 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin vuonna 2008.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-