Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

31.10.2010

Venäjän vähittäiskaupalla hyvät näkymät

Venäjän vähittäiskaupan arvo nousee tänä vuonna ruplamääräisesti 1 446 miljardiin ruplaan ja euroiksi muunnettuna noin 33,6 miljardiin. Tämä arvio käy ilmi BMI:n tuoreimmasta, heinä-syyskuun kattavasta Russia Retail Reportista.

BMI:n mukaan vähittäiskaupan myynti kasvaa kuluvan vuoden tasosta vajaat viisi prosenttia vuodessa aina vuoteen 2014 saakka, mikä nostaisi myynnin 1 818 miljardiin ruplaan eli noin 42,3 miljardiin euroon vuonna 2014.

Raportin laatijat perustavat arvionsa sen varaan, että venäläisten käytettävissä olevat reaalitulot nousevat, keskiluokkaan kuuluvan väestönosan osuus kasvaa edelleen ja kulutusluottojen saanti helpottuu.

Vähittäiskaupan myyntiä kasvattaa osaltaan myös se, että suuret kansainväliset kauppaketjut panostavat yhä enemmän Venäjälle, jonka osuus koko itäisen Euroopan myynnistä on lähes puolet. Tässä ajatuksena on, että lisääntynyt ja parantunut tarjonta lisää tavaroiden kysyntää.

Raportissa on huomioitu ennuste, jonka mukaan Venäjän väkiluku supistuisi edelleen jaksolla 2010-2014. Oletettu muutos on kuitenkin vain pari miljoonaa ja toisaalta bruttokansantuote per capita kasvaa samaan aikaan tuntuvasti. Tämän perusteella BMI arvioi, että keskimääräisen kulutusmenot henkilöä kohden kaksinkertaistuvat tulevalla viisivuotiskaudella.

Raportin tekijät laskevat myös, että huomattava osa väestöstä ja etenkin ostovoimasta keskittyvät Moskovaan ja Pietariin sekä yhteentoista muuhun miljoonan asukkaan kaupunkiin. Näissä kaupungeissa ihmisten kulutustottumukset ovat jo nyt nykyaikaisia ja ajanmukaisilla myymälätyypeillä on vahva kannatuksensa.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2010. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-