Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Linjaus Venäjän talouden modernisoinnille

Venäjän johto on jo vuosien ajan painottanut maan talouselämän uudistustarpeita, joista tärkein on tuotantotoiminnan monipuolistaminen ja jalostusasteen nostaminen. Ajatuksista ja hankkeista kuultiin selkeä linjapuheenvuoro, kun presidentti Dmitri Medvedev esitteli televisiossa uudistusten etenemistietä.

Hallituksen yleisenä tavoitteena on maan koko talouselämän modernisointi, mutta sen lisäksi on nostettava esiin muutamia selviä prioriteetteja, joihin on todella panostettava.

Nämä kohteet ovat tuotantoelämän ja koko yhteiskunnan energiatehokkuuden tuntuva parantaminen, informaatioteknologian kehittäminen ja levittäminen, rauhanomaisen ydinteknologian edistäminen sekä sosiaalisena suuntauksena oman lääketeollisuuden vahvistaminen.

Uudistusten perimmäisenä tavoitteena on nostaa Venäjä maaksi, jolla on tarjota monipuolinen ja kilpailukykyinen tuotevalikoima maailmanmarkkinoille. Tavoitteen toteutuminen vähentäisi samalla myös tuontitarpeita ulkomailta.

Venäjän johdolla on ainakin presidentin puheenvuoron perusteella varsin realistiset odotukset kansallisen projektin toteutumisaikataulusta. Venäjän talouselämän perusteellinen modernisointi vie 10-15 vuotta ennen kuin maa pääsee uuteen talouteen.

Presidentti Medvedev on jo aiemmin painottanut tarvetta Venäjän energiatehokkuuden tuntuvaan tehostamiseen. Asiantuntijoiden mukaan tavoitteeksi pitää asettaa ainakin 40 prosentin tehonlisäys. Tämä olisi saavutettavissa nykyisellä teknologialla, mutta vaatisi tuntuvia muutoksia toimintatavoissa.

Venäjän tuotantoelämä on tällä hetkellä erittäin energiaintensiivistä ja bruttokansantuotteeseen suhteutettuna energiapanostus on moninkertainen kehittyneisiin teollisuusmaihin verrattuna.

Lämpötaloudessa menetykset ovat suhteellisesti vieläkin suuremmat, sillä tehohukan arvioidaan olevan yli 50 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-