Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Konsu täydentää Venäjän lakipalvelujaan

Venäjällä länsiyrityksille taloushallinnon konsultointia ja palveluja tarjoava Konsu Oy on käynnistänyt uuden palvelumuodon, joka helpottaa liikejuridisten toimeksiantojen koordinointia ja valvontaa emoyhtiössä ulkomailla.

Uusi palvelu on osa Konsun kehittämisohjelmaa, jonka tavoitteena on laajentaa yhtiön palvelutarjontaa ja viedä se samalla yhä vaativammalle tasolle.

“Rajat ylittävälle liikejuridiselle konsultoinnille on selvästikin suurta tarvetta, koska kaikki ulkomaisten yhtiöiden paikalliset toimet on kyettävä suhteuttamaan Suomen, EU:n tai erikseen vaikka Saksan lainsäädäntöön”, Konsun toimitusjohtaja Pirjo Karhu kuvailee.

Konsun uutta palvelumuotoa on maaliskuusta lähtien valmistellut asianajotehtävistä siirtynyt

Jari-Pekka Tyyskä, jolla on vankkaa taustaa sekä suomalaisesta että kansainvälisestä liikejuridiikasta. Hän on aiemmin toiminut lakimiehenä UPM-Kymmenen, Wärtsilän ja Sanitecin palveluksessa.

Konsulla on Venäjällä 20 hengen lakiosasto ja lisäksi pienempi yksikkö Ukrainassa. “Paikalliset juristit hallitsevat oman maansa yritysjuridiikan, mutta eivät parhaalla tavalla kykene sovittamaan asioita ulkomaisen päämiehen näkemyksiin ja toimintatapoihin“, Tyyskä sanoo.

Hän katsookin tehtäväkseen toimia konsultoivana juristina - tai arkikielellä - eräänlaisena tulkkina. Kysymyksessä on neuvonantajan rooli Venäjällä jo toimiville suomalaisille ja muille ulkomaisille yrityksille sekä sinne suoravientiä tai etabloitumista valmisteleville yrityksille.

Koordinoivaa juridista tukea tarvitaan moniin tilanteisiin. Sellaisia ovat greenfield-projektit, investointisopimukset, yhteistyösopimukset, suuret kauppasopimukset ja yrityskaupat. Niiden osalta on selvitettävä puhtaasti Venäjän lainsäädännön piiriin kuuluvien asioiden lisäksi myös ulkomaisen toimijan kotipaikkaan ulottuvat oikeudet, velvoitteet ja vastuut.

Konsulttipalvelusta Konsun Lappeenrannan toimipisteessä vastaava Tyyskä tuntee hyvin myös toisensuuntaisten liikejuridisten palvelujen tarpeen. Suomi kiinnostaa edelleen venäläisiä sijoittajia sekä itsessään houkuttelevana kohteena että myös porttina EU-alueelle.

“Kyllä Venäjältä on tulossa muitakin sijoittajia kuin loma-asunnon ostajia Taipalsaarelle. Tälläkin hetkellä avustan venäläistä asiakasta aidossa teollisessa investointihankkeessa.”

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-