Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Venäjä jatkaa
WTO-neuvotteluja yksin

Lokakuun puolivälissä Venäjä, Valko-Venäjä ja Kazakstan neuvottelivat ensimmäistä kertaa yhteisen tulliliittonsa jäsenyydestä WTO:n edustajien kanssa Genevessä. Neuvottelujen tuloksena maat ilmoittivat hylkäävänsä liittymisen omana tulliliittonaan.

Maat jatkavat liittymisneuvottelujaan erikseen, mutta pyrkivät koordinoimaan liittymisaikataulunsa ja -ehtonsa ainakin tuontitullien osalta. Venäjän ja Kazakstanin neuvotteluprosessia päätös lyhentää, sillä ne ovat jo sopineet pääosasta jäsenyyteen liittyviä kysymyksiä, kun taas Valko-Vernäjällä avoimia kysymyksiä on vielä paljon.

Pääministeri Vladimir Putin ilmoitti viime kesänä, että maat aikovat liittyä WTO:hon tulliliittona. Heinäkuussa presidentti Dmitri Medvedev lievensi lausuntoa ja nyt suunnitelmasta näytetään luovutun. Muutokset heijastanevat osaltaan WTO-jäsenyyden kiistanalaisuutta, joka on kasvanut entisestään talouskriisin myötä.

Jäsenyys julistettiin poliittisen johdon tavoitteeksi jo 2000-luvun alussa, mutta sillä on aina ollut vastustajia.

Venäjän neuvottelut ovat jo pitkään olleet loppusuoralla ja teknisesti ne voitaisiin saada päätökseen varsin nopeasti. Jäljellä ovat kiistakysymykset koskevat lähinnä raakapuun vientitullia ja maataloustukea.
alkanut devalvoituminen pysähtyi.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-