Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Venäjän pörssi nousussa ja rupla vahvistuu

Kurssit Moskovan RTS-pörssissä ovat viime kesän notkahdusta likuun ottamatta olleet lähes yhtäjaksoisessa nousussa alkuvuodesta lähtien, jolloin indeksi alkoi toipua kesällä 2008 alkaneesta romahduksesta.

Yhtenä syynä myönteiseen kehitykseen on kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden likvidiys, joka on nostanut niin Venäjän kuin muidenkin kehittyvien markkinoiden pörssikursseja. Venäjän kurssinousua ovat edistäneet myös raakaöljyn suhteellisen korkea hinta ja ruplan vahvistuminen.

Rupla on vahvistunut dollarista ja eurosta muodostettua koriaan vastaan 12 % kuluvan vuoden helmikuussa saavuttamastaan heikommasta arvosta, johon valuutan marraskuussa alkanut devalvoituminen pysähtyi.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-