Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Suomalaiset odottavat käännettä Venäjällä

Venäjän toimintaolot ja markkinatilanne ovat olleet vaikeat myös suomalaisyrityksille. Idänkaupan Vientipalveluiden lokakuussa keräämien tutkimustietojen mukaan yli puolet Venäjälle vievistä tai siellä paikan päällä toimivista yrityksistä oli kärsinyt menekkiongelmista edellisellä puolivuotiskaudella.

Myös yritysten Venäjän-liiketoiminnan kannattavuus on ratkaisevasti heikentynyt tutkimussarjan kevätkierrokseen verrattuna; useampi kuin joka toinen yritys luonnehtii kannattavuuttaan melko tai erittäin huonoksi.

Venäjän kokonaistilanne koetaan tällä hetkellä vaikeaksi. Suomalaisyritykset arvioivat Venäjän poliittis-taloudellisen maariskin selvästi huonontuneen ulkomaisen toimijan kannalta. Neljä vastaajaa kymmenestä katsoo sen kasvaneen viimeisten kuuden kuukauden aikana. Keväällä vastaava osuus oli 26 prosenttia.

Suomalaisyritysten mielestä Venäjän hallitus ja keskuspankki ovat kuitenkin kyenneet hillitsemään talouskriisin vaikutuksia. Tutkimukseen vastanneista yli 80 prosenttia katsoi kriisiohjelman toimivan kohtuullisen hyvin tai ainakin välttävästi.

Yritykset ovatkin syksyn tilanteessa optimistisempia. Talouden tasapainottumiseen uskoo 40 prosenttia ja sen hienoiseen nousuunkin lähes puolet

Tämä heijastuu myös yritysten investointiodotuksiin. Selvä enemmistö yrityksistä uskoo sekä kotimaisten että ulkomaisten investointien kääntyvän nousuun ensi vuonna tai säilyttävän ainakin tämän vuotisen tasonsa.

Näistä lähtökohdista yritykset arvioivat suoravientimme ja paikallisen liiketoimintamme korjaantuvan vuoden 2010 puolella. Myynnin selvää kasvua odottaa 15 prosenttia tutkimukseen vastanneista. Lisäksi tasan puolet uskoo myynnin kasvavan ainakin hieman.

Suomalaisyritykset Venäjällä -tutkimussarjassa selvitettiin suomalaisyritysten toimintaoloja, odotuksia ja aikeita Venäjän markkinoilla.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-