Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Venäläiset ovat jatkaneet ulkomaaninvestointejaan

Venäjä vahvistaa edelleen asemaansa kansainvälisenä investoijana. Viime vuonna Venäjä nousi jo maailman kymmenenneksi suurimmaksi ulkomaiseksi investoijaksi 53 miljardin dollarin sijoituksillaan. Venäjä oli samalla yksi harvoista talouksista, joiden tekemät ulkomaiset investoinnit kasvoivat.

Sijoitusten virta Venäjältä ulkomaille on jatkunut tasaisen vahvana myös vuoden 2009 alkupuoliskolla samalla kun monien muiden johtavien talousmahtien ulkomaaninvestoinnit ovat jopa puolittuneet. Venäjän jälkeen on jäänyt muun muassa valtavat valuuttavarannot omistava Kiina, jonka on jo pitkään odotettu nousevan yhdeksi maailman johtavista investoijista.

“Mikäli kehitys jatkuu ennakoituna, Venäjä saattaa seuraavan vuoden tai kahden aikana nousta jopa maailman viiden suurimman kansainvälisen sijoittajan joukkoon”, Pan-Eurooppa Instituutin tutkija Peeter Vahtra arvioi.

Maailmanlaajuinen talouskriisi on tietysti jarruttanut myös venäläisyhtiöiden investointiohjelmia, koska lainansaanti on vaikeutunut. Tästä huolimatta venäläisyhtiöt ovat tehneet kymmenkunta yli miljardin dollarin arvoista ulkomaista yritysostoa vuosien 2008 ja 2009 aikana. Kohteina olivat erityisesti energia,- metalli- ja kaivosalan yritykset Länsi-Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Olosuhteet ovat nyt pakottaneet monet venäläisyhtiöt turvautumaan valtion taloudelliseen tukee. Valtiolta saamiensa lainojen vakuudeksi yritykset ovat vastavuoroisesti joutuneet kiinnittämään omistusosuuksiaan. Ne taas saattavat yritysten talousongelmien jatkuessa joutua valtion käsiin.

Tämä lisäisi Venäjän ulkomaisten investointien politisoitumisen riskiä entisestään kun muistetaan, että kriisin keskellä valtio on omaksunut keskeisen roolin venäläisyhtiöiden ulkomaisten investointihankkeiden edistäjänä.

Turun kauppakorkeakoulun Pan-Eurooppa Instituutissa on seurattu yli kuuden vuoden ajan venäläisyhtiöiden ulkomaisen sijoitustoiminnan kehitystä. Vahtran laatima raportti kokoaa nyt yhteen monivuotisen seurantahankkeen tuloksia.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-