Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Kazakstanin vienti puolittui

Maailmanlaajuinen talouskriisi on koetellut ulkomaankauppaa myös Kazakstanissa. Maan koko ulkomaankauppa tuli tammi-syyskuun jaksolla rajusti alas kun kauppavaihdon kokonaisarvo putosi vuositasolla 42 prosenttia ja jäi 36,6 miljardiin dollariin.

Valtiollisen tilastoviraston mukaan viennin arvo jäi 21 miljardiin dollariin, mikä vastasi tasan puolta edellisvuoden tasosta. Tuonnin kohdalla vähennys oli selvästi pienempi, sillä 15,6 miljardin dollarin suuruinen tuonti oli 25,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin.

Kazakstanin viennin kulmakivenä olivat mineraalituotteet, kuten raakaöljy, uraanimalmi ja rautamalmi. Jalostetuista tavaroista ulkomaille toimitettiin eniten rautaa ja terästä sekä muita metallituotteita.
Tuonnissa painottuivat aikaisempaan tapaan autot ja muut kuljetusvälineet sekä koneet ja laitteet. Valmistetuista tavaroista rauta ja teräs olivat myös tuontipuolella tärkeä tuoteryhmä. Maahan tuotiin lisäksi huomattavalla summalla erilaisia kemianteollisuuden tuotteita.

Maataloustuotteiden vienti ei vielä suuremmin vaikuttanut vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden vientitulokseen. Loppuvuodesta viljan vienti kuitenkin kiihtyy ja maatalousministeriön arvion mukaan vuoden 2009 kokonaissaldo saattaa nousta jopa 9-10 miljoonaan tonniin.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-