Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Valko-Venäjälle rahaa lännestä

Kansainvälinen valuuttarahasto maksoi lokakuun lopulla Valko-Venäjälle 699,5 miljardin dollarin erän myönnetystä 3,63 miljardin dollarin valmiusluotosta. Maan saamat suoritukset ovat nyt yhteensä 2,2 miljardia dollaria.

Osaluotto maksettiin IMF:n valvontaryhmän suosituksen perusteella. Siinä todettiin Valko-Venäjän toimineen aktiivisesti maan talouden sopeuttamiseksi yleismaailmalliseen taloustilanteeseen. Lisäksi maassa on toteutettu uudistuksia, jotka parantavat liiketoimintaympäristöä ja kannustavat yksityistä sektoria.

Lainoitusta on tulossa myös Maailmanpankilta ja EBRD:ltä sekä mahdollisesti myös Venäjältä.

Maailmanpankki aikoo lainata Valko-Venäjälle 200 miljoonaa dollaria talouden rakenneuudistuksiin, finanssisektorin sääntelytoimiin, yksityissektorin vahvistamiseen sekä sosiaaliturvauudistusten valmisteluun. Summa täydentää pankin Valko-Venäjälle jo tänä vuonna järjestämää 185 miljoonan dollarin rahoitusta.

Kehityspankki EBRD harkitsee sekin 60 miljoonan dollarin varaamista projektirahoitukseen. Varat suunnataan pääosin yksityiselle sektorille ja erityisesti pk-yrityksille. Lainoitukset järjestetään kuuden eri pankin välityksellä.

Jo yli 16 500 paikallista yritystä on päässyt osalliseksi EBRD:n rahoituksesta, jonka kokonaissumma nousee 224 miljoonaan dollariin.

Valko-Venäjä odottaa parhaillaan Venäjältä virallista vahvistusta myönnetyn vakautusluoton kolmannen ja viimeisen maksuerän suorittamisesta. Neuvottelut etenevät hitaasti.

Venäjä myönsi viime vuonna Valko-Venäjälle vuodet 2008-2009 kattavan valmiusluoton, jonka kokonaissumma oli kaksi miljardia dollaria ja laina-aika 15 vuotta. Ensimmäinen yhden miljardin dollarin erä maksettiin vuosi sitten ja toinen 500 miljoonan erä maaliskuussa.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-