Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

29.10.2009

Baltian ydinvoimalahanke tarvitsee strategisen sijoittajan

Baltian maiden ja Puolan yhteisestä ydinvoimalahankkeesta on valmistunut investointisuunnitelma, jossa uuden voimalan kustannukseksi arvioidaan 3-5 miljardia euroa reaktoreiden määrästä riippuen.

Lontoolaisen Rotschild & Sons -investointipakin johtaman konsulttiryhmän mukaan investointisumma on niin korkea, etteivät neljä osallistujamaata kykene sitä itse kokonaan rahoittamaan.

Suunnitelmassa esitetäänkin, että hankkeelle haetaan mahdollisimman nopeasti yksityinen strateginen investoija, joka saisi panostustaan vastaavasti 50-60 prosentin osuuden voimalaa varten perustettavasta yhtiöstä.

Korkeaa tietotaitotasoa ja
vakavaraisuutta vaaditaan

Investointisuunnitelmasta liettualaiselle medialle annetuista tiedoista selviää edelleen, että strategisen investoijan pitää olla niin vakavarainen, että se pystyy takaamaan voimalayhtiön lainat. Lisäksi kandidaatin pitää tulla energialan sisältä ja tuoda hankkeeseen korkean tason tietotaitoa.

Rotschildin mukaan nämä ehdot täyttäviä yhtiöitä on seitsemän: EDF, E.ON, Suez-GDF, Enel, Iberdrola, RWE ja Vattenfall. Strategisen investoijan valinta tapahtuu julkisen, jo ensi vuoden alkupuolella järjestettävän tarjouskilpailun perusteella.

Liettuaan Ignalinan nykyisen voimalan lähistölle rakennettavan voimalan mitoituksena on 2-3 reaktoria ja tehon tavoitteena on enintään 3 200 megawattia. Tällä teholla voidaan hoitaa pääosa sijoitusmaan Liettuan kotimaisesta sähköntarpeesta sekä jakaa loput sähköstä kolmen muun osallistujamaan kesken.

Ydinvoimalahankkeen etenemistä on toisaalta vaikeuttanut juuri kysymys sähköntuotannon jakamisesta, mikä syntyi kun Puola liittyi jälkikäteen projektiin. Puola vaatii suureen väestöpohjaansa vedoten sähkönjakelusopimusta, jolla se saisi muita maita suuremman osuuden.

Aikataulutavoite
tuskin saavutetaan

Alkuperäisen suunnitelman mukaan uuden voimalan valmistustavoitteena oli vuosi 2015, jolloin Ignalinan viimeisenkin reaktorin sammuttamisen jälkeen olisi jäänyt runsaan neljän vuoden tuotantoaukko. Nyt paraskin aikatauluarvio on liukunut vuoteen 2018 samalla kun osa asiantuntijoista pitää realistisena vasta vuotta 2020.

Jo ensimmäinen aikataulutavoite oli Baltian maille ongelmallinen ja nyt tilanne näyttää vieläkin huonommalta alueen energiahuoltoa ajatellen. Tässä tilanteessa Puola on jo tehnyt alustavan päätöksen ensimmäisen oman ydinvoimalan rakentamisesta vuoteen 2020 mennessä.

Myös Virossa on viritelty varasuunnitelmaa oman kansallisen voimalan rakentamisesta.

Voimalakuvioita saattaa edelleen sotkea se, että Venäjä on tehnyt päätöksen voimalan rakentamisesta Baltian ytimeen Kaliningradiin.
Rinnalla on myös toinen hanke, joka koskee ydinvoimalan rakentamista Valko-Venäjälle Liettuan rajan tuntumaan. Tämän voimalan rakentavat venäläiset ja he osallistuvat myös sen rakentamiseen.

Sekä Kaliningradin että Valko-Venäjän voimalan kohdalla on tarkoitus tarjota ylijäämäkapasiteettia myyntiin Baltian maat selvänä kohdealueena.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2009. Sisältö.

pdf-versio


Muuta Compiler -uutisipalvelua
Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (Pyydä näytenumero mail@compiler.fi)
Uutisarkisto 1998-