Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

17.10.2008

Venäläisyritysten ulkomaanvelka on noussut nopeasti

Venäjän ulkomainen velka oli heinäkuun alussa 527,1 miljardia dollaria. Toisella vuosineljänneksellä velka kasvoi 49,7 miljardia dollaria, selviää keskuspankin julkistamasta aineistosta.

Valtion velkaosuus kohtuullinen

Venäjän ulkomainen velka on yli kaksinkertaistunut vuoden 2006 alusta lukien. Velan osuus on kuitenkin vajaa kolmannes bruttokansantuotteesta, mikä on kansainvälisesti katsottuna vähän.

Velan kasvun takana ovat pankit ja muut yritykset, kun taas valtion velkaosuus on selvästi vähentynyt. Heinäkuun alussa valtion ulkomainen velka oli enää 38,8 miljardia dollaria.

Pankkien velka on vuoden 2006 alusta laskettuna lähes nelinkertaistunut 191,3 miljardiin dollariin. Muiden yritysten velkataakka on puolestaan reilusti yli kaksinkertaistunut 263,5 miljardiin dollariin.

Venäjän julkinen ja yksityinen lainanotto ulkomailta on kuitenkin järjestelty melko turvallisesti, koska vain viidennes lainoista on lyhytaikaisia.

Idänkaupan Vientipalvelut 9.2008. Sisältö.

pdf-versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.