Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.10.2007

Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistui

Kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon maksutasetietojen mukaan Venäjän vaihtotaseen ylijäämä supistui 30 % vuotta aiemmasta ja oli 40 miljardia dollaria. Supistuminen johtui pääosin viennin selvästi tuontia hitaammasta kasvusta, sillä tavaraviennin arvo kasvoi 9 % ja tavaratuonnin 37 %. Öljyn viennin arvo kasvoi 3 % kun taas kaasun viennin arvo supistui 9 %. Palveluiden kaupassa alijäämä kasvoi edelleen. Palvelukaupan osuus koko Venäjän ulkomaankaupasta oli 14 %.

Julkisen sektorin ulkomaiset korkomenot vähenivät kolmanneksella ulkomaisen velan supistuttua viime kesän lyhennysten jälkeen selvästi. Valuuttavarannon nopea kasvu taas on lisännyt julkisen sektorin pääomatuloja. Pankkisektorin viime aikoina nopeasti kasvaneen ulkomaisen luotonannon johdosta pankkien koromenot ulkomaille yli kaksinkertaistuivat vuodentakaisesta. Muut yksityisen sektorin korkomenot kasvoivat vajaalla kolmanneksella.

Nettopääomavirta Venäjälle oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana runsaat 60 miljardia dollaria. Ulkomaista pääomaa virtasi Venäjälle lähes kolminkertaisesti vuodentakaiseen verrattuna. Nopeimmin kasvoivat ulkomaiset luotot pankki- ja yrityssektoreille, mutta myös suorat sijoitukset lisääntyivät selvästi.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.