Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

18.10.2007

Itä-Euroopalla hyvät talousnäkymät

Hyvä talouskehitys jatkuu ainakin parin vuoden ajan itäisessä Euroopassa, todetaan SEB Bankin lokakuussa julkaisemassa Eastern European Outlook -raportissa. Kotimainen kysyntä pysyy vahvana koko alueella, mutta korkotason nousu ja luotonannon kiristyminen hidastavat kulutuskysyntää ja investointikysyntää.

Pankin ekonomistien mielestä alueen maista suurimmat talousongelmat ovat tällä hetkellä Virossa ja etenkin Latviassa. Kummankin maan talouskasvun odotetaan hidastuvan alle viime vuosien trenditasonsa, mikä Virossa tarkoittaisi alle kuuden prosentin kasvua.

Virossa ja Latviassa on pitempiaikaisena ongelmana ollut makrotalouden epätasapaino, jonka tekijöinä ovat olleet toisaalta kova talouskasvu ja toisaalta nopea inflaatio sekä suuri vaje vaihtotaseessa. Virossa tilanne on hieman paremmin hallinnassa, mutta Latvian kohdalla SEB kaipaa nopeata ja radikaalia muutosta talouspolitiikassa.

Raportin laatineiden analyytikkojen mielestä tilanne Virossa ja Latviassa on sellainen, että taloutta voidaan tasapainottaa vain askel kerrallaan, mikä vaati oman aikansa. Kuitenkin pankissa uskotaan, että Viro ja Latvia selviävät talouden ylikuumentumisesta pehmeällä laskulla.

Liettuan tilanteen raportti toteaa selvästi paremmaksi, sillä maan makrotalous on kohtuullisessa tasapainossa. Venäjän suhteen SEB:n asiantuntijat ovat levollisia. Reipas talouskasvu tulee jatkumaan korkeiden raaka-ainehintojen ja ekspansiivisen finanssipolitiikan tuella. Kehitystä tukee osaltaan myös investointikysyntä, jota vauhdittavat suuret infrastruktuurihankkeet sekä suorat ulkomaiset investoinnit. Inflaation taittumiseen he eivät sensijaan luota.

Ukrainan talousnäkymät arvioidaan raportissa varsin myönteisinä, vaikka vaalien jälkeiset poliittiset järjestelyt olivat vielä auki. SEB rohkenee jopa esittää, että Ukraina yltää yhdessä Slovakian kanssa parhaaseen talouskasvuun itäisen Euroopan alueella. Ukrainassa kotimainen kulutuskysyntä kasvaa edelleen ansiotason ja eläkkeiden nousun myötä.

Samalla kasvu ylläpitää edelleen myös korkeata inflaatiota. Puolassa investointiaalto ja hyvänä pysyvä kulutuskysyntä ylläpitävät kasvua, mutta pankin mukaan talouskasvu mahdollisesti heiketessäänkin pysyisi viiden prosentin trendiarvon paremmalla puolella. SEB Bank toimii paikallisesti Pohjoismaissa, Baltin maissa, Saksassa, Ukrainassa sekä Venäjällä.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2007. Sisältö.

Acrobat versio


Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.