Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

16.10.2006

Avenirilta uusia bisnesoppaita Venäjällä
toimivia ulkomaisia yrityksiä varten

Moskovassa pitkään toiminut suomalaistaustainen konsulttiyhtiö Avenir Corporate julkaisee tänä syksynä kolme Venäjällä toimiville ulkomaisille yrityksille tarkoitettua neuvontaopasta.

”Avenir Guide to Russian Labor Law and HR Administration” -julkaisu on päivitetty versio aikaisemmasta oppaasta. Se kertoo Venäjän työlain vaatimuksista henkilöstöä palkattaessa ja irtisanottaessa. Lisäksi julkaisu neuvoo työtehtävien ja työntekijän aseman muuttumiseen, työsuojeluun, työnantajan muihin vastuisiin sekä työriitoihin liittyvissä kysymyksissä.

Myös ”Avenir Guide to Russian Taxes” on päivitetty versio aikaisemmasta opasjulkaisusta. Se esittelee yleisesti Venäjän verotusjärjestelmää ja arvioi viimeaikaisten verouudistusten merkitystä ja myös käytännössä ilmeneviä vaikutuksia. Opas käsittelee perusteellisesti niitä verotuksen määräyksiä, jotka Venäjälle investoivan ulkomaisen yrityksen pitää aivan erityisesti ottaa huomioon.

Julkaisussa käydään myös läpi verotusta koskevia oikeustapauksia ja niistä saatuja ratkaisuja sekä ennakkopäätöksiä, jotka osaltaan muovaavat verotuskäytäntöä.

Avenir-yhtiöt on Venäjällä mukana myös ulkomaisten yritysten henkilöstön rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnon kehittämisessä. Tältä pohjalta on syntynyt syksyn kolmas julkaisu ”Survey of Salaries, Compensations, and Benefits in Moscow and Saint Petersburg for the 1st half-year of 2006”. Selvitys kohdistuu koulutettuun ja vieraita kieliä hallitsevaan henkilöstöresurssiin.

Avenir kokoaa ja ylläpitää tiedostoa, johon on koottu tietoja työnhakijoiden nykyisestä, tavoitteena olevasta ja lopulta toteutuneesta palkkatasosta. Tiedot on koottu paitsi työnhakijoilta, myös heidät palkanneilta työnantajilta.

Venäjällä vuonna 1998 aloittaneella Avenirilla on toimistot Moskovassa ja Pietarissa. Taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja liikejuridiikan palveluita tarjoavaan yhtiöryhmään kuuluvat Avenir Corporate, Avenir Audit ja lakitoimisto Hellevig, Klein & Usov. Ryhmän henkilöstömäärä on yhteesä 130 asiantuntijaa ja avustajaa.

Tarkempaa tietoa Avenirin uusista julkaisuista ja niiden Suomessa marraskuussa tapahtuvasta esittelystä löytyy osoitteesta www-avenircorporate.com.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2006. Sisältö

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.