Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Teknologia varmin kilpailuetumme
Itämeren markkinoilla

Etlatiedossa toimiva Maarit Lindström on väitöskirjatutkimuksessaan selvitellyt 100 suomalaisyrityksen liiketoimintaa Itämeren alueella ja vielä erikseen Baltiassa, Puolassa ja Venäjällä. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella liiketoimintaa nimenomaan kansainvälisten kilpailuetujemme näkökulmasta.

Tutkimustulokset tukivat käsitystä, jonka mukaan suurin osa suomalaisten yritysten kilpailueduista, erityisesti teknologisista eduista, on peräisin kotimaasta. Tuoteinnovaatiot toteutetaan pääosin Suomessa, jossa tuotekehitystoiminnalle löytyy runsaasti sitä tukevia tutkimusresursseja.

Teknologisen osaamisen rinnalla Suomella on tietyillä aloilla myös omien raaka-aineresurssien tarjoamia kilpailuetuja. Lisäksi tutkimus nimesi yhdeksi menestymisen lähteeksi suomalaisen, myös ulkomaille soveltuvan liikkeenjohdollisen osaamisen.

Korkeinta teknologiaa hyödyntävät suomalaisyritykset yritykset ovat parhaiten kyenneet vastaamaan markkinakysynnän kasvuun ja tuotteiden kasvaviin laatuvaatimuksiin. Niille myös paikallisten markkinoiden alhainen palkka taso on vähemmän tärkeä kriiteeri kuin muille yrityksille.

Maarit Lindströn väitteli marraskuun lopulla Turun kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksen nimenä on ”Locational Sources of Competitiveness: Finnish Companie´s International Business Operations in the Baltic Sea Region”.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.