Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Globalisaatio, WTO ja EU muovaavat
Suomen ja Venäjän taloussuhteita

Venäjä on Suomelle tärkeämpi kauppakumppani kuin muille EU-maille. Taloussuhteet eivät kuitenkaan ole ongelmattomat, sillä Venäjän markkinatalous on vielä siirtymävaiheessa. Liberalisointi on joiltakin osin ollut rajua, mutta ulkomaalaisten toiminnalle maassa on yhä useita rajoituksia.

Venäjän lainsäädäntö on monilta osin ajastaan jäljessä ja sitä sovelletaan ajoittain mielivaltaisesti. Suuria ongelmia esiintyy myös lakien noudattamisessa. Ulkomaankauppaa vaikeuttavat muun muassa tullin tariffipolitiikka ja tuontirajoitukset sekä tullin hidas, korruptoitunut ja ajoittain arvaamaton toiminta.

Suomen ja Venäjän taloussuhteet joutuvat tällä vuosikymmenellä merkittävien muutisten ja haasteiden eteen, todetaan ETLA:n vastailmestyneessä, Suomen ja Venäjän taloussuhteiden kehitysnäkymiä luotaavassa selvityksessä.

Suhteita muovaavat jatkossa sekä Venäjän oma taloudellinen, poliittinen ja sosiaalinen kehitys että muutokset kansainvälisessä sopimusjärjestelmässä ja kansainvälisessä liiketoiminnassa. Maidemme välisistä taloussuhteista tulee yhä enemmän osa globaalia taloussuhteiden verkostoa.

Suomen ja Venäjän taloussuhteita voivat seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttaa tuntuvasti viisi eri tekijää. Taloussuhteet paranevat edelleen, mikäli Venäjän kotimainen liberalisaatio jatkuu ja instituutiot vahvistuvat. Samoin tapahtuu Venäjän WTO-jäsenyyden toteutuessa sekä sen ja EU:n taloussuhteiden sopimusperustan kehittyessä.

Myönteisiä vaikutuksia on myös globalisaatiolla, joka johtaa tuotannon kansainväliseen uudelleensijoittumiseen. Venäjän suotuisa taloudellinen kehitys ja tuotantorakenteen uudistuminen ovat itsestään selviä kannustimia taloussuhteillemme.
Nämä muutostendenssit johtavat toteutuessaan ripeään viennin ja suorien sijoitusten kasvuun, tuotannon erikoistumiseen ja pitemmällä aikaväillä eri tuotantovaiheiden jakoon Suomessa ja Venäjällä sijaitsevien tuotantolaitosten kesken.

Venäjän positiivisesta kehityksestä hyötyvät periaatteessa kaikki Venäjällä toimivat tai sinne vievät yrityksemme. Selvityksessä mainitaan kuitenkin erikseen vahvat ja kansainväliset yritykset, pienet ja joustavat yritykset, rajan lähellä toimivat yritykset sekä matkailuyritykset. ETLA:n tutkimuksen ovat tehneet VTT Markku Kotilainen, VTL Ville Kaitila, professori Mika Widgrén ja VTT Kari Alho.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.