Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Venäjän keskiluokka
paisunut 30 miljoonaan

Venäläisen keskiluokan suuruus ja ostovoima on jo vuosien ajan kiinnostanut ulkomaisia kaupallisia intressipiirejä. Uuden porvariston nimiin on vannottu vuolaasti, vaikka uuden yhteiskuntaluokan muodostumista, suuruutta ja todellista luonnetta on tutkittu vähän.

Ensimmäisen perusteellisen selvityksen koko aiheesta teki Venäjän tiedeakatemian alainen Sosiaalisten tieteiden instituutti vasta vuonna 1999. Sama instituutti on nyt saanut valmiiksi uuden keskiluokka-tutkimuksensa.

Tuore marraskuussa julkistettu tutkimus sisältää runsaasti mielenkiintoista tietoa. Avaintulokset koskevat keskiluokan määrää, ansiotasoa, omaisuutta ja poliittis-yhteiskunnallisia arvoja.

Uuden selvityksen yllättävin tulos on keskiluokkaan laskettavien määrää. Se on noussut neljässä vuodessa 12 miljoonasta 30 miljoonaan. Lännessä oli pitkään vallalla käsitys, että vuoden 1998 talouskriisi supisti vuosiksi eteenpäin vastasyntyneen ja elinvoimaisen keskiluokan Venäjältä.

Keskiluokkaan laskettujen ansiotaso vastaa nyt nimellisesti 1 000-2 000 dollaria kuukaudessa. Tällä ansiotasolla on kuitenkin pystytty hankkimaan tuntuvasti omaisuutta väestöryhmän perheisiin. Niistä lähes 80 prosenttia omistaa asuntonsa, joka on joko 2-3 huoneen kerrostaloasunto tai omakotitalo. Lisäksi runsas kolmannes kotitalouksista omistaa datshan tai ainakin oman viljelypalstan. Moskovassa tyypillisen keskiluokkaisen perheen omaisuuden kokonaisarvo on peräti 75 000 dollaria.

Pragmaattista väkeä

Venäläinen keskiluokka näyttääkin olevan pragmaattinen. Peruselämiseen liittyvä reaaliomaisuus on tärkeintä, eikä esimerkiksi auto ole päällimmäisenä hankintakohteena. Instituutin selvitykseen mukaan vain joka viidennellä kotitaloudella on henkilöauto ja sekin on useimmiten venäläisvalmisteinen.

Venäjän tämän hetkinen keskiluokka on ehkä syystäkin jo niin tyytyväinen taloudellisiin oloihinsa, ettei se odota juuri enempää. Keskiluokan antama dynaaminen impulssi saattaakin hiipua, sillä valtiovallan taholta ei enää odoteta suurempia sosiaalia uudistustoimia.

Uuden porvariston välittömät huolenaiheet liittyvätkin talouskriisin uusiutumiseen, valtion omaisuuden jatkossa tapahtuvaan yksityistämiseen sekä eläke-etujen menetyksiin.

Putinin kannattajakuntaa

Kaiken tämän jälkeen ei liene yllätys, että keskiluokka kuuluu presidentti Vladimir Putinin kannattajiin. Putin on keskiluokan piirissä ylivoimaisesti luotetuin yhteiskunnallinen instituutio. Sosiaalisten tieteiden instituutti päätyi uusimmassa tutkimuksessaan, lähinnä ansiotason ja omaisuuden perusteella, edellisestä selvityksestä poikkeavaan keskiluokan määritykseen. Tällä kertaa eivät enää keski- tai korkeakoulutason opinnot, keskipalkan ylittävä ansiotaso tai arvostettu ammatti riittäneet yksinomaisiksi perusteiksi.

Nyt Venäjän keskiluokka muodostuu tyypillisesti pienyrittäjistä, yksityisen sektorin päällikköportaasta ja julkisen hallinnon avainhenkilöistä, kuten oikeuslaitoksen edustajista.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.