Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Suomalaisyritykset arvioivat
Venäjän maariskin kasvaneen

Venäjän-vientimme on jatkunut hyvänä koko vuoden, mutta loppusyksystä yritykset arvioivat Venäjän poliittis-taloudellisen maariskin ratkaisevasti lisääntyneen. Tämä näkyy myös yritysten Venäjää koskevissa lähiajan investointisuunnitelmissa. Idänkaupan Vientipalveluiden marraskuun lopulla valmistuneen selvityksen mukaan investointiaikeita on nyt kevääseen verrattuna selvästi vähemmän.

Vaikka Venäjän liiketoimintaolot olivat marraskuulle tultaessa pysyneet vakaina, oli esiin noussut uusia, Venäjä maariskiä lisääviä uhkatekijöitä. Lähestymässä olleisiin duuman vaaleihin liittyi poliittisia epävarmuustekijöitä. Eniten vastaajien asenteisiin vaikutti kuitenkin valtiovallan ja yksityisen suurteollisuuden välirikko mahdollisine omistuksen turvaa koskevine seuraamuksineen.

Yritykset ovat silti tyytyväisiä vientitoimintansa tähänastisiin tuloksiin. Markkinoita on tukenut

Venäjän viime vuodesta kiihtynyt talouskasvu sekä etenkin kuluttajien ostovoiman selvä vahvistuminen.

Yritysten yleinen markkinatilanne on tosin hieman heikentynyt keväisestä, mikä johtuu lähinnä kilpailun kiristymisestä. Vaikka markkinoiden kysyntätilanne on ollut hyvä, on kilpailu pudottanut yritystemme myyntihintoja.

Venäjän-vientimme näkymiä pidetään hyvinä myös ensi vuoden osalta. Joka viides tutkimukseen vastannut yritys uskoo viennin kasvavan selvästi vuonna 2004 ja hieman yli puolet arvioi sen kasvavan ainakin jonkin verran. Ensi vuoden parhaiksi vientitoiminnan alueiksi Venäjällä yritykset nimeävät tuotantohyödykkeiden kaupan, kulutustavaroiden kaupan sekä rakennusalan.

Paikalliseen tuotantotoiminnan aloittamisaikeet olivat pysyneet keväisellä tasolla. Nytkin joka viides yritys kertoi suunnittelevansa valmistuksen aloittamista lähitulevaisuudessa. Sensijaan Venäjällä jo tuotantoa harjoittavista selvästi harvempi aikoi laajentaa tuotantoaan

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.