Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Vaalimaalla aloitettiin ison
liikekorttelin maanrakennustyöt

Virolahden kunta lisää panostustaan Vaalimaan rajaliikennekeskuksessa. Marraskuun puolivälissä Vaalimaalla käynnistettiin Länsikeskuksen korttelin maanrakennustyöt. Kortteli on kunnan omistuksessa ja koko alue käsittää noin viisi hehtaaria. Rakennusoikeutta sillä on yhteensä 14 000 neliömetriä. Työnjakona on, että kunta hoitaa maanrakennustyöt ja yritykset rakentavat itse liiketilat.

Asemakaavassa kortteli on merkitty liikerakennusten tonttialueeksi, jolle saa sijoittaa yhden vähittäiskaupan suuryksikön. Korttelissa on varaus myös hotellia varten.

Maanrakennustyöt ovat vasta lähtölaukaus tulevalle liikerakentamiselle, joka kestänee vuosia. Kunnalla on tällä hetkellä yksi sopimus noin 700 neliön liiketilojen rakentamisesta.

”Liikenne kasvaa ja uusi investointiaalto on käynnistynyt”, kertoo Virolahden kunnanjohtaja Hannu Muhonen.

Vuosina 2003-2005 Vaalimaalle investoidaan ainakin noin 11 miljoonan euron edestä. Rajamarket laajentaa ja tulli- ja raja-aseman päärakennuksen peruskorjaus sekä laajennus alkaa. Tiehallinto aloittaa puolestaan rekkaparkkien rakentamisen ja investoinnit, joilla lisätään Vaalimaan ja Virojoen välistä liikenneturvallisuutta.

Vaalimaan edellinen investointiaalto oli vuosina 1994-96. Tällöin toteutettiin tulli- ja raja-aseman siirto nykyiselle paikalleen, rakennettiin Rajahovi ja Beweshipin terminaalin ensimmäinen vaihe. Länsikorttelin maanrakennustyöt ovat saaneet tukea EU:n Interreg-ohjelmasta. Kansallista rahoitusta hankkeeseen on saatu TE-keskuksesta.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.