Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Duuman vaalit muuttivat peliasetelmia:
Voittaja ei yllättänyt ketään
- häviäjät kylläkin

Venäjän duuman yllätyksettömiin vaaleihin sisältyi kolme hieman pienempää yllätystä. Ensimmäinen niistä oli yhtenäisen Yhtenäisen Venäjän suorastaan murskaava voitto. Vuosien 1993, 1995 ja 1999 vaaleissa ei yhdenkään puolueen ääniosuus ylittänyt neljänneksen ääniosuusrajaa.

Vaalien toinen yllätys oli nationalististen ryhmittymien, zhirinovskilaisen LDPR-puolueen ja Isänmaa-vaaliliiton vahva kannatus, joka nousi yhdessä noin viidennekseen koko äänimäärästä.

Kolmas yllätys oli länsimielisten liberaalipuolueiden kannatuksen romahtaminen. Jablokon ja Oikeistovoimien liiton ääniosuudet putosivat noin neljän prosentin tasoille. Vaalien maksumiehinä olivat siten, paitsi rökäletappion kärsinyt kommunistipuolue, myös nykyisessä duumassa vaikutusvaltaisesti toimineet liberaalit.

Valtakunnan politiikan tasolla vaalitulos kertoon selkeästi, miten istuva presidentti Vladimir Putin ja häntä tukeva pro-Kremlin ryhmittymä voisivat halutessaan toimia. Venäjän perustuslain muuttamiseen tarvitaan 300 kannattajaa duuman kaikkiaan 450:stä edustajasta. Tämä kiintiö tulee heti täyteen, jos LDPR ja Isänmaa saadaan mukaan lainsäädäntöhankkeisiin. Ja tätä mahdollisuutta ei ainakaan tällä hetkellä epäillä.

Valtakoneisto on
heti valmis

Presidentin uusi valtakoneisto on suoraan päätä valmiina, eikä sen suurempia lehmänkauppoja tarvinne hieroa. Nyt pitäisikin tietää, mitä koneistolla halutaan tehdä ja miten sen palaset pitäisi poliittisesti ohjelmoida.

Seuraavien presidentin vaalien päivämääräksi on juuri vahvistettu maaliskuun 14. päivä. Koska duuman vaalit olivat samalla vakuuttavat presidentin ”esivaalit”, ei mitään radikaalimpaa myllytystä tarvita. Voittaja on jo selvillä.

Markkinat jännittävät
uuden johdon linjavetoja

Venäjän omat ja myös ulkomaiset markkinavoimat saivat mitä toivoivatkin, mutta tuliko Putinia nyt sopivasti vaiko liikaa?

Markkinavoimat huokaisivat luonnollisesti helpotuksesta, koska kommunistipuolueen voitto ja vahvistuminen uusien liittolaisten avulla oli sentään mahdollisuuksien rajoissa. Nyt seuraavana jännitysmomenttina on se, millaisia ylimmän poliittisen johdon uudet linjanvedot tulevat olemaan.

Valtion poliittisten ja taloudellisten strategioiden jatkuminen liberaaleina olisi ihanteellinen signaali markkinoille ja potentiaalisille ulkomaisille investoijille. Toisena äärivaihtoehtona on tarjolla valtion otteen tiukentuminen talouselämästä. Se voisi tähdätä valtionmonopolistisen kapitalismin vahvistumiseen, vaikka varsinaisia jälleenkansallistamisia ei toteutettaisikaan. Se voisi myös hidastaa hallinnollisia ja sosiaalisia uudistuksia.

Pahimmillaan se voisi pysäyttää puolitiehen omistuksen, omaisuuden hallinnan ja investointien turvaamiseen tähtäävät hankkeet. Odotettavissa voisi lisäksi olla yritysverotuksen kiristyminen.

Markkinat odottavat signaaleja uusista linjauksista. Mikäli politiikassa jatkuu liberaali ja aidosti uudistusmielinen perusvire, ei presidentin kasvanut valta ole ongelma. Kantavat uudistukset saadaan päinvastoin vietyä duumassa nopeasti läpi. Pitääkin muistaa, että kautensa nyt päättävässä duumassakin menivät hämmästyttävän nopeasti läpi niinkin suuret asiat kuin maalaki ja verouudistus.

Liberaalien
alamäki on pettymys

Markkinat ovat ymmärrettävästi pahoillaan liberaalipuolueiden kannatuksen putoamisesta. Liberaalit muodostivat Yhtenäiselle Venäjälle älyllisen vastavoiman, jonka ajatuksia ja ehdotuksia myös otettiin huomioon duumassa. Venäjän hallituksella oli itse asiassa hedelmällinen yhteistyösuhde erityisesti Oikeistovoimien liiton kanssa. Tätä pidetään yhtenä syynä miksi presidentti Putin valitsi lähipiiriinsä myös aitoja markkinatalousmiehiä.

Venäjän duuman vaalituloksella ei tietenkään kannata ennenaikaisesti spekuloida, saadaanhan lopulliset tuloksetkin vasta 17.-18. joulukuuta. Esimerkiksi käsitys yksipuoluejärjestelmän syntymisestä lienee ennenaikainen. Ainakin venäläiset muistavat hyvin sen todellisen yksipuoluejärjestelmän. Silloin äänestäjiä kuskattiin kuorma-autojen lavoilla varmistamaan puolueelle yli 100 prosentin voitto.

Idänkaupan Vientipalvelut 10.2003

Joulukuun muut uutiset


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.