Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Kaasukiistasta kantavuutta Venäjän uusille kaasu-putkihankkeille

Ukrainan kanssa syntynyt vakava kiista kaasun siirtokuljetuksista on vahingoittanut Venäjän mainetta luotettavana kaasuntoimittajana. Venäjä onkin tuonut aktiivisesti esiin suunnitelmiaan kaasun kuljetusreittien hajauttamisesta sekä jopa kokonaan uudenlaisista kaasutoimtusten muodoista.

Kaasukiista on antanut Venäjälle sopivan tilaisuuden edistää Nord Stream -kaasuputkihankkeen etenemistä.

Venäjä on myös suhtautunut aikaisempaa määrätietoisemmin kaasua Mustanmeren alitse Etelä-Eurooppaan toimittavan South Stream -putken rakentamiseen, vaikka se on taloudellisesti vähemmän houkutteleva hanke.

Venäjällä on myös ymmärretty, ettei kaasun ainoa kuljetustapa ole putkistojen käyttö. Toimituskatkosta hermostuneille kaasuntilaajille on esitetty energiavarmuuden turvaamista toimittamalla vaihtoehtoisesti nestekaasua tai jäähdyttämällä nesteytettyä kaasua tankkilaivakuljetuksilla.

Uusia kaasun kuljetusreittejä ei kuitenkaan luoda hetkessä. Ainoa hanke joka saattaa edetä nopeasti on Itämeren alittava Nord Strem -putki. Putken käyttöön oton pitäisi tapahtua vuonna 2011, mutta rakentamista saattaa viivastyttää eräiden Itämeren valtioiden vaatimat ympäristö- ja muut turvallisuusselvitykset.

Venäjän kaasutoimitukset Eurooppaan ovat siten lähitulevaisuudessakin pääosin Ukrainan reitin varassa. Ukrainalla on omistuksessaan pituudeltaan maailman suurin kaasuputkijärjestelmä, jota pitkin on toistaiseksi pakko kuljettaa noin 80 prosenttia länteen menevästä kaasusta.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-