Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Talouteen vaikuttavia lakeja vuodenvaihteessa voimaan Venäjällä

Duuma käsitteli syysistuntokaudella ennätysmäärän lakeja, joista suuri osa liittyi kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin vaikutusten hoitoon. Talouskehitystä pyritään tukemaan mm. yritysten voittoveron alentamisella 24 prosentista 20 prosenttiin ja pienyritysten kolmennekseen aiemmasta 15 prosentista. Yksityishenkilöiden ansiotulovero säilyy 13 prosentissa, mutta verotusta kevennettin korottamalla omistusasunnon hankkimiseen liittyvää verovähennystä.

Minimipalkkaa korotettiin tammikuun alusta 90 % 4 330 ruplaan eli noin 110 euroon. Monet lakisääteiset maksut ovat sidottuja minimipalkan suuruuteen. Esimerkiksi työeläkkeitä korotetaan niin, että vuonna 2010 keskimääräinen työeläke on 50 % suurempi kuin vuonna 2008, jolloin se oli noin 4 400 ruplaa. Työttömyyskorvaus nostettiin vuoden alussa 1 500 ruplasta 4 900 ruplaan.

Hallitus ilmeisesti joutuu jo tammikuussa pohtimaan menoleikkauksia vuoden 2009 budjettiin.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: toimittaja Seija La nela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-