Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Venäjän talouskasvun hidastunee

Talousministeriö arvioi perusskenaariossaan Venäjän vuoden 2009 talouskasvuksi 2,4 %, kun taas pessimistisen skenaarion mukaan bkt supistuisi 0,5 prosenttia. Molemmissa vaihtoehdoissa oletetaan Urals-öljyn keskimääräiseksi hinnaksi 50 dollaria tynnyriltä ja maailmantalouden kasvuksi 0-1 %.

Perusskenaariossa oletetaan kuitenkin toteutettavan suunnitellut lisätoimenpiteet reaalisektorin tukemiseksi sekä luonnollisten monopolien ja infrastruktuurisektorin yritysten investointiohjelmat. Lisäksi on laadittu vielä kolmas skenaario, joka sijoittuu edellisten välille.

Talousministeriö arvioi ruplan reaalisen valuuttakurssin heikkenevän vuonna 2009 hieman yli prosentin ja ruplan keskimääräisen nimellisen dollarikurssin asettuvan 31-32 ruplan tuntumaan. Inflaation ministeriö ennustaa hidastuvan hieman ja jäävän 10-12 prosentin tasolle. Lisäksi ministeriö arvioi pääomaa virtaavan ulos taloudesta 90 miljardin dollarin verran. Valuuttavarannon odotetaan puolestaan supistuvan 110-140 miljardia dollaria.

Lähde: Suomen Pankki. BOFIT Viikkokatsaus: toimittaja Seija La nela (bofit@bof.fi)

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-