Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Uralin seutu tarjoaa hyvää markkina-potentiaalia suomalaisyrityksille

Uralin seutu on lupaava kohdealue suomalaisille yrityksille. Suomesta löytyy eri toimialojen osaamista ja tuotantoa, jota alueella tarvitaan, todetaan suomalais-venäläisen tutkijaryhmän Uralin klusterit -selvityksessä.

Uralin alueella kysyntää on esimerkiksi maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden teknologialle ja osaamiselle. Tarvetta on myös puutalorakentamiselle sekä energian tuotannon ja säästön teknologialle.

Alueella on lisäksi markkinoita eri tuotantoalojen koneille ja laitteille. Luonnonolojen samanlaisuus ja paremmat logistiset yhteydet antavat kilpailuetua suomalaisyrityksille suhteessa muihin länsimaisiin toimijoihin.
Suomen ja Uralin seudun taloussuhteiden kehitystä vauhditetaan huhtikuun alussa Jekaterinburgissa järjestettävillä Suomi-päivillä, joille lähtee Suomesta suuri liikemiesvaltuuskunta.

Jekaterinburg on ripeästi kasvava, Venäjän kolmanneksi suurin teollisuuden ja logistiikan keskittymä sekä Uralin federaatiopiirin hallinnollinen keskus.

Energiaa ja
metalleja


Länsi-Siperiassa sijaitsevan Uralin federaatiopiirin talouskasvu on ollut ripeätä 2000-luvulla. Aluekohtainen bruttokansantuote on kasvanut keskimäärin yli kahdeksan prosenttia vuodessa.

Uralin seutu tuottaakin 17 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta, mikä on eniten Venäjän keskisen federaatiopiirin jälkeen. Seutu maksaa 20 prosenttia Venäjän veroista, joten veromäärä on yli kaksinkertainen väestöosuuteen nähden.

Yksi maailman kaasu- ja
öljytuotannon keskuksista


Alue on yksi maailman johtavista kaasun- ja öljyntuotannon keskuksista. Sen pohjoisosassa tuotetaan yli kaksi kolmannesta Venäjän öljystä ja 90 prosenttia luonnonkaasusta. Uralin seutu on myös Venäjän metallintuotannon ja raskaan metalliteollisuuden ydinalueita.
Tutkijaryhmä arvioikin, että Uralin alue selvinnee talouslamasta vähemmällä kuin muu Venäjä, koska maa tarvitsee Uralin öljystä, kaasusta ja metalleista saatavat vientitulot. Perusteolliuuden pyörät pidetään pyörimässä, mikä takaa työllisyyden ja ostovoiman säilymisen.

Uralin alue vastaa kooltaan
viittä Suomea

Uralin federaatiopiiriin kuuluu kuusi hallintoaluetta, joiden yhteinen pinta-ala on 5,4 kertaa Suomea suurempi. Asukkaiden kokonaismäärä on 12,2 miljoonaa. Väkirikkain alue on Sverdlovsk, jonka pääkaupunki on Jekaterinburg. Teollistunutta Uralia edustaa myös Tseljabinskin alue.
Hanti-Mansin ja Jamalin Nenetsien autonomiset piirikunnat ovat öljy- ja kaasualueita.
Ne kuuluvat Tjumenin alueeseen, joka myös pääsee osalliseksi öljy- ja kaasutuloista. Maatalousvaltainen Kurgan on alueista pienin, mutta se on silti aluetaloudeltaan Novgorodin suuruinen.

Fortum tiennäyttäjänä
- YIT lähtökuopissa


Suurin suomalainen investoija Uralin federaatiopiirissä on Fortum, joka on sijoittanut alueella toimivaan sähköntuotantoyhtiiön. YIT on aloittanut paikallisen rakennustoiminnan ensimmäisenä alan suomalaisyrityksenä.

Vientihankkeista merkittävin on Outotecin rikastamolaitteiden toimitukset, mutta myös muuta tuotantoteknologiaa viedään alueelle.

Suomalaisten liikkumista on tuntuvasta parantanut Finnairin viime syyskuussa avaama suora lentoyhteys Helsingin ja Jekaterinburgin välille.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman klusteriselvityksen toteuttivat Etlatiedon ja Avankon yhdessä muodostama tutkijaryhmä.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-