Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Vakavista ongelmista huolimatta Kazakstan selvinnee vielä omillaan

Kazakstanin talouskasvu hidastui viime vuonna ennakkotiedon mukaan noin kolmeen prosenttiin, kun kasvutahti vuonna 2007 oli vielä 8,7 prosenttia. Tammikuun alussa hallitus antoi ennusteen, jonka mukaan talouskasvu olisi 2.7-4,1 prosenttia vuosina 2009-2013.
Kazakstanin taloutta varjostavat vuodenvaihteen jälkeen kuitenkin vakavat ongelmat. CACI-tutkimuslaitoksen mukaan Kazakstanissa on viime aikoina panostettu aivan liikaa vähittäiskauppasektoriin ja rakennusalaan, jotka reagoivat ensimmäisinä kasvun katkeamiseen. Lisäksi koko kansantalous on nyt hyvin riippuvainen ulkomaisesta luototuksesta öljyn vientitulojen romahdettua.

Valuuttavarannoilla selvitään
vielä jonkin aikaa


Kazakstanin kulta- ja valuuttavarannot kasvoivat vielä viime vuonna 21 prosenttia nousten 46,7 miljardiin dollariin. Näillä varoilla maa saattaa ekonomistien mukaan selvitä vielä kansainvälisen talouskriisin ja luottolaman ensimmäisen vaiheen yli, mutta jos kriisi siirtyy toiseen vaiheesseen on Kazakstanin koko pankkijärjestelmä vaarassa ellei sille löydy kansainvälistä rahoitustukea.

Ulkomaiset investoinnit
kertovat luottamuksesta


Kazakstanin talouselämä kehittyi joka tapauksessa vielä viime vuonna varsin hyvin. Luottamusta maan talouteen osoitti, että suorat ulkomaiset investoinnit kasvoivat tammi-syyskuulta olevien tietojen perusteella 17,9 prosentilla 12,8 miljardiin dollariin.
Kazakstan kasvatti ölyntuotantoaan 5,0 prosenttia ja maakaasuntuotantoaan 12,3 prosenttia. Kazakstanin öljyntuotannon kasvu oli viime vuoden tilanteessa hyvä ja varmisti sen, että maa säilytti edelleen asemansa entisen Neuvostoliiton alueen toiseksi suurimpana öljyntuottajana.
Kazakstan vei raakaöljyä 62,4 miljoonaa tonnia, mikä ylitti edellisvuotisen tason 2,8 prosenttia. Kaasun vienti kasvoi sen sijaan jo 28 prosenttia volyymin noustessa 5,67 miljardiin kuutioon.
Kazakstanin uraanintuotanto kasvoi 28 prosenttia ja sen kokonaismäärä nousi 8 500,5 tonniin. Maa pyrkiikin maailman suurimmaksi uraanin viejäksi vuoteen 2010 mennessä.
Rikkaita mineraalivaroja omistava Kazakstan menestyi myös kivihiilentuotannossa. Tuotantomäärä nousi 105 miljoonaan tonniin, mikä merkitsi 11,2 prosentin vuosikasvua.

Hyvä viljasatokin
tukena


Kazakstan sai maatalouteen tehtyjen investointien ja suotuisten kasvuolosuhteiden ansiosta myös hyvän viljasadon. Viime vuoden tammi-marraskuussa maa vei korjattua ja edellisen satokauden viljaa ja jauhoja 2,9 miljardin dollarin arvosta, joten vienti kasvoi 57 prosenttia edellisvuotisesta.
Kazakstanin jalostavassa teollisuudessa kehitys ei ollut kaikilta osin yhtä suotuisaa. Jalostamoiden bensiinintuotanto supistui 4,8 prosenttia ja teräksen tuotanto laski vuositasolla 4,8 prosenttia.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-