Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Viro joutuu syömään vararahastojaan

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on kehunut Viroa siitä, että se oli pitkän noususuhdanteen aikana malttanut, Latviasta ja Liettuasta poiketen kerätä vararahastoihin rahaa.

Nyt näitä varoja pitäisi IMF:n mielestä ryhtyä käyttämään, koska tämä vahvistaisi yrityssektorin selviytymismahdollsuuksia.

Tosiasiassa Virossa on jouduttu turvautumaan näihin varoihin ilman valuuttarahaston kehotustakin. Viime vuonna valtion reservit hupenivat viidenneksellä ja varat olivat vuoden lopussa enää 25 miljardia kruunua eli 1,6 miljardia euroa.

Varoja on todella tarvittu, sillä Viron valtiobudjetti jäi viime vuonna 5,2 miljardia kruunua alijäämäiseksi. Budjetin tuntuvan alijäämän aiheuttivat budjetoidun arvoliseverokertymän pudotus sekä sosiaaliverojen hidastunut tilitys.

Finanssiministeriön mukaan rahastoihin ja vakautuskassaan kerättyjä varoja on aikankin vielä lähikuukausina pakko käyttää, koska eri veromuotojen kertymä näyttää edelleen heikentyvän.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-