Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies

22.1.2009

Edessä itsenäisyyden ajan pahin vuosi
Viron talous kääntyy väistämättä laskuun


Postimees-lehden haastattelemat Viron johtavat analyytikot ennustavat Viron bruttokansantuotteen supistuvan tänä vuonna 4,5 prosenttia. Mikäli arvio toteutuu olisi Viron taloudella edessään pahin vuosi maan koko nykyisen itsenäisyyden aikana. Vuonna 1999, jolloin Viro oli nykyistä ratkaisevasti kiinteämmin sidoksissa Venäjään jäi talouden taantuma loppujen lopuksi 0,3 prosenttiin.
Riippumattomia tahoja edustavien analyytikkojern talousennuste on pessimistisempi kuin Viron finanssiministeriön tai keskuspankin arvio.
Finanssiministeriö ennakoi talouden supistuvan 3,5 prosenttia ja keskuspankki on vieläkin maltillisempi tyytyen bruttokansantuotteen 2,1 prosentin laskuun. Finanssimisteriön ennusteeseen yhtyy myös Eesti Konjunktuuriinstituut EKI.

Tuontoa sopeutetaan ja
kustannuksia karsitaan

Tällä hetkellä yritykset sopeuttavat tuotantoa ja leikkaavat kustannuksia. Tästä seuraa väistämättä, että syksyllä heikentynyt työllisyystilanne muuttuu yhä huonommaksi. Analyytikkojen vuodelle 2009 antamien työttömyysarvioiden perusteella työttömien osuus nousisi yhdeksään prosenttiin työvoimasta. Osuus olisi kaksinkertainen verrattuna alkusyksyn tilanteeseen, mutta toisaalta selvästi alle vuoden 2000 tason, jolloin työttömyysaste oli 13,6 prosenttia.

Työllisyystilanteen odotetaan huonontuvan osittain myös siksi, että tuhannat ulkomailla työskennelleet virolaiset joutuvat paikallisten työmarkkinoiden heikennyttyä palaamaan takaisin kotimaahan.

Talouden taantumasta on toisaalta seurannut ainakin yksi myönteinen asia; inflaation tuntuva hidastuminen. Analyytikkojen konsensusennusteen mukaan kuluvan vuoden inflaatio voisi laskea 3,6 prosenttiin. Tämäkään inflaation pudotus ei silti vielä avaa ovia Euroopan yhteisvaluuttaan siirtymislle.

Asiantuntijoiden mielestä kiireellisiin asia Viron talouden korjaamisessa on lainapääomien saaminen. Rahoitusta kaipaavat aivan erityisesti Viron tuontia harjoittavat yritykset, joilta ulkomaiset tavarantoimittajat ovat alkaneet vaatia ennakkomaksua.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2009. Sisältö.

pdf-versio


• Idänkaupan Vientipalvelut -verkkolehti
• Idänkaupan Vientipalvelut
Arkisto 2001-
• Compiler News -uutispalvelu
Compiler eNews -uutismuistio (tilattava)
• Uutisarkisto 1998-