Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Venäjän vakuutusmarkkinat lähteneet kasvuun

Venäjän vakuutusala on viime vuosina selvästi kehittynyt, mutta vakuutustoiminta on länsimaihin verrattuna yhä vaatimatonta millä tahansa tunnusluvulla mitattuna. Vakuutusalan eteenpäin viemiseksi Venäjälle tarvittaisiin myös ulkomaisia vakuutusyhtiöitä, mutta niiden tuloa jarruttaa muun muassa omistukseen ja sitä kautta vakuutustoimintaan määrätty kokonaissummakatto.

Venäjän vakuutusalaa ja sen tulevia haasteita yhdessä Anton Sultanovin kanssa selvitellyt konsultti Jyrki Sirén myöntää kyllä, että institutionaalisia raameja Venäjän vakuutusmarkkinoilla on jo muutettu olennaisesti. Vuoden 2004 alussa astui voimaan vakuutusalaa koskeva uusi laki, jota laadittaessa on selvästi sovellettu läntisten teollisuusmaiden kokemuksia ja käytäntöjä.

Pääoman minimivaatimukset
kohentavat vakavaraisuutta

Vakuutusyhtiöiden vakavaraisuuteen on kiinnitetty huomiota nostamalla yhtiöiden pääomaa koskevia minimivaatimuksia tuntuvasti. Myös vakuutusyhtiöiden vakuutustoiminnan ja yleensä liiketoiminnan läpinäkyvyyttä on parannettu. Uuden vakuutustoimintalain mukaan yksi vakuutusyhtiö voi hakea vain henkivakuutustoiminnan tai vahinkovakuutuksen toimilupaa.

Henkivakuutustoiminnalla on Venäjällä vahva asema, koska vakuutukset palvelevat työnantajayritysten verosuunnittelua, kertoo Jyrki Sirén. Vakuutuksella hoidetaan kiertoteitse palkan maksua ja vältytään samalla palkkoihin liittyvistä sosiaaliturvamaksuista.

Vakuutusmarkkinoiden kasvua on toisaalta lisännyt Venäjän autokannan nopea kasvu. Moottoriajoneuvoille vuodesta 2003 alkaen määrätty pakollinen liikennevakutusjärjestely on synnyttänyt alalle uusia asiakkuuksia myös vapaaehtoisten autovakuutusten osalta. Samoin asuntokannan vakuuttaminen tarjoaa vakuutusalalle huomattavan potentiaalin.

Sirénin mukaan vakuutussektorin avaisi Venäjän yrityksille paljon uusia mahdollisuuksia. Kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa vakuutusyhtiöt ovat tärkeitä instituutioita luotaessa pääomia. Tällä hetkellä vakuutusyhtiöiden rahoitusmahdollisuudet ovat vaatimatonta tasoa. Venäjällä vakuutusyhtiöiden rahoitustoiminta ei ole helppoa johtuen tiukoista, jo osin vanhentuneista investointimääräyksistä ja säädöksistä. Osakemarkkinat ovat melko suppeat ja niiden tarjoamat mahdollisuudet rajalliset. Vakuutusyhtiöt eivät näin ollen ole saaneet sijoitussalkuillaan mitään tuntuvampia voittoja.

Vakuutusyhtiöiden yhdistyminen
on jo käynnistynyt

Vastavalmistunutta selvitystä tehtäessä Venäjällä toimi noin 1 200 alan yritystä, joista sadalla suurimmalla oli hallitseva markkinaosuus. Sirénin mielestä on perusteltua ennakoida, että merkittävä konsolidointi on jo alkanut. Seuraavien vuosien aikana on odotettavissa suureksi kasvaneiden yritysten akvisitioita. Yrityskoko kasvaa ja vakuuttajien lukumäärä vähenee.

Jyrki Sirén on konsulttiyritys Corims Ltd:n partneri ja Anton Sultanov pietarilaisen vakuutusyhtiön Regionin vakuutusjohtaja. Englanninkielinen raportti on julkaistu Lappeenrannan teknillisen yliopiston sarjassa.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.