Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

ASIANTUNTIJA:
Asiantuntijamme, varatuomari Jussi Kaasalaisella on pitkäaikaista kokemusta ulkomaisten yhtiöiden liikejuridiikkaan liittyvistä asioista Venäjällä. Hänen toimistonsa Contract Law Jussi Kaasalainen & Co Oy hoitaa Venäjällä muun muassa yhtiöiden rekisteröinti- ja taustatietoselvityksiä.


Venäjän kaupparekisterijärjestelmä toimii
- julkisuudessa ja nimitutkimuksissa vielä ongelmia

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjällä on ongelmana ollut yhtenäisten koko Venäjän liittovaltion kattavien julkisten rekisterien puuttuminen, mikä on haitannut tietojen saantia venäläisistä yrityksistä. Venäjällä on vasta elokuussa 2001 säädetty länsimaista kaupparekisterilainsäädäntöä vastaava laki yritysten valtiollisesta rekisteröinnistä.

Laki yritysten valtiollisesta rekisteröinnistä ja siinä säädetyt sekä rekisteröintiviranomaisia että yksittäisiä Venäjällä rekisteröityjä yhtiöitä koskevat yhtenäiset rekisteritietojen antovelvoitteet tulivat voimaan heinäkuun alussa 2002. Laki merkitsi koko Venäjän kattavan atk-pohjaisen kaupparekisterijärjestelmän perustamista.

Ennen uutta kaupparekisterilain voimaan tuloa Venäjän liittovaltion kaupparekisterijärjestelmät olivat paikkakuntakohtaisia, jolloin muun muassa Pietarissa ja Moskovassa oli täysin erilliset rekisterit.

Kaupparekisterijärjestelmää hyödynsivät nimitutkimusten osalta yksityiset yritykset, jotka myivät yhtiöitä perustaville asiakkaille nimitutkimustodistuksia,

Todistuksilla voitiin vakuuttaa paikallisille rekisteriviranomaisille, että yhtiölle ehdotettu nimi ei ole jo entuudestaan rekisteröitynä. Koska nimen tarkistus oli vain paikkakuntakohtaista, voitiin käytännössä rekisteröidä täysin samalla toiminimellä yhtiö esimerkiksi Pietarissa ja Moskovassa. Tällä hetkellä yhtiöiden nimitutkimuksen tilanne on epäselvä. Tämä johtuu siitä, että uuden kaupparekisterilain voimaantullessa poistettiin aikaisempi yksityisten yritysten ylläpitämä nimitutkimusjärjestelmä, mutta ei saatettu voimaan uutta järjestelmää vanhan tilalle.

Nyt ei esimerkiksi Moskovassa ole yritysten nimitutkimusta määrätty oikeastaan minkään viranomaisen tai organisaation tehtäväksi.

Myös kaupparekisterin otteen julkisuuskäsite on jäänyt uudessa Venäjän kaupparekisterilaissa epäselväksi. Uudessa laissa jätettiin säätelemättä julkisuusmenettely, vaikka alkuperäisenä tavoitteena oli tietojen julkisuusperiaate. Venäläiset viranomaiset noudattavatkin julkisuuden osalta tällä hetkellä vaihtelevaa käytäntöä.

Kaupparekisteritehtävät
siirretty paikallisille verotoimistoille

Kaupparekisteriviranomaisen tehtävät on uudessa kaupparekisterilaissa määrätty paikallisten verotoimistojen tehtäväksi. Yhtiöt rekisteröidään paikallisissa verotoimistoissa ja niistä saa pyydettäessä yhtiöiden kaupparekisterin otteita. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan otteita olisi periaatteessa mahdollista saada ainoastaan siitä veropiirin toimistosta, missä yhtiö on rekisteröity.

Esimerkiksi Moskovassa on yhteensä 46 verotoimistoa, jotka toimivat kymmenen eri veropiirin alaisuudessa.

Jotkut Venäjän verotoimistot ovat tulkinneet kaupparekisterilakia siten, että yhtiön kaupparekisteriote on mahdollista tilata ainoastaan kyseisen yhtiön pääjohtajan allekirjoittamalla tilauskirjeellä. Tällä tukinnalla kaupparekisterin ote ei siis olisi muille tahoille julkinen asiakirja.

Nyt muutamat Venäjän kaupparekisteriviranomaisten yhteydessä toimivat yksityiset yritykset ovat alkaneet myydä otteita maksua vastaan. Yksityiseltä kaupparekisteritietojen välittäjältä otteen voi saada 5-10 päivän toimitusajalla, eli suunnilleen samassa ajassa kuin otteen tilaaminen tapahtuu lainsäädännön mukaisen menettelyn perusteella kaupparekisteriviranomaisen asemassa toimivalta paikalliselta verotoimistolta.

Kaupparekisterin otteita voi hankkia maksua vastaan myös internetistä.

Venäjän veroministeriön osoitteesta www.nalog.ru pääsee linkin kautta suoraan OOO Informatsionnoe agentsvo VALAAM:in sivustolle www.valaam-info.ru tilausta tekemään.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.