Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Pienyritysten toimintaympäristö parani hieman

Moskovassa toimivan CEFIR-tutkimuslaitoksen tuore pienyritystoiminnan hallinnollisia esteitä kartoittava kyselytutkimus paljastaa esteiden vähentyneen vuonna 2003 vuosista 2001 ja 2002.

Viranomaisten tarkastuskäyntien määrä väheni ja uusien yritysten rekisteröinti helpottui. Myös verohallinto yksinkertaistui, mikä johtui ehkä osittain uudesta pienyrityksiä koskevasta lainsäädännöstä. Yrittämisen esteenä on yhä useammin kilpailun kovuus, mikä kertonee yritysilmapiirin vähittäisestä tervehtymisestä.

Korruption ja rikollisuuden haitat eivät ole olennaisesti muuttuneet. Myös rahoituksen saanti nähdään edelleen suurena esteenä.

CEFIR haastatteli 1 600 yritystä 19 alueella, Tilastolaitoksen mukaan lokakuun alussa Venäjällä toimi 953 000 pienyritystä ja niissä työskenteli 13 prosenttia työllisistä. Pienyritysten osuus BKT:stä oli 13 prosenttia vuonna 2003.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.