Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Uusia lakeja vuoden 2005 alusta

Erityisesti Venäjän sosiaalisektorilla uuden lainsäädännön mukanaan tuomat muutokset ovat suuria. Kuluvan vuoden alusta lähtien federaatiobudjetista maksetaan 15 miljoonalle kansalaiselle aiemmat ilmaispalvelut osittain korvaava rahamääräinen etuus. Tämän lisäksi edunsaajille maksetaan kuukausittain tietty summa käytettäväksi ns. peruspalveluihin (lääkkeet, kylpylähoidot ja julkisen liikenteen matkat). Joidenkin ryhmien etuuksien sisältö päätetään aluetasolla ja etuudet rahoitetaan aluebudjeteista.

Regressiivisen sosiaaliveron muutosten myötä työnantajien maksut eläke-, sairasvakuutus- ja sosiaalirahastoihin pienenevät. Vuoden alusta sosiaaliveron ylin prosentti laski 26:een. Pääosiltaan hyväksytystä asumislakipaketista mm. asuntolaki tulee tuli vuoden alusta voimaan ja aloittaa vähitellen toteutuvan laajan asuntosektorin uudistuksen.

Uusi vuosi toi tullessaan myös minimipalkan korotuksen nykyisestä 600 ruplasta 720 ruplaan (19 euroa) kuukaudessa. Samalla nousevat myös mm. valtion sektorin palkat, sosiaalimaksut ja opiskelustipendit.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.