Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Hyvän kasvun odotetaan jatkuvan Venäjän-kuljetuksissa

Venäjän-kuljetuksista on kehittynyt yksi Suomen kasvualoista. Etlan kokoaman suomalais-venäläisen tutkijaryhmän mukaan kuljetukset ovat yksin Kotkan, Haminan. Hangon ja Turun satamissa luoneet 3 000 uutta työpaikkaa.

Tutkijat ennakoivat Suomen kautta kulkevien Venäjän ulkomaankaupan kuljetusten voivan lähivuosina kasvaa jopa kahdeksan prosenttia vuodessa. Venäjän talous kasvaa ennusteiden mukaan noin kuusi prosenttia vuodessa aina 2010 asti, edellyttäen ettei öljyn hinta romahda. Tästä seuraa, että Venäjän tuonnin odotetaan kasvavan 10 prosentin tahtia ja tuonninkin viisi prosenttia.

Suomi vahvoilla
arvotavaran kuljetuksissa

Suomen rooli Venäjän-kuljetuksissa on kahtalainen. Omat vientikuljetuksemme Venäjälle ja tuontikuljetukset sieltä kasvavat nopeasti, koska Venäjästä on tulossa nykyvauhdilla Suomensuurin kauppakumppani jo vuonna 2006.

Toinen puoli liiketoiminnasta on kauttakuljetuksia. Suomesta on tullut erityisesti arvotavaran kuljetusreitti Venäjälle. Rahassa mitattuna noin kolmasosa Venäjän koko tuonnista kulkee Suomen kautta. Pääosa tavarasta viedään rekoilla, mikä asettaa ajoittain kovia vaatimuksia itärajan raja-asemien läpäisykyvylle.

Suomen hintakilpailu Venäjän kauttakuljetuksissa perustuu maantieteelliseen läheisyyteen, kilpailukykyiseen infrastruktuuriin, kuljetusten nopeuteen, turvallisuuteen, erilaisiin liitännäispalveluihin sekä logistiseen osaamiseen.Erittäin tärkeitä ovat myös synergiaedut Suomen omien vienti- ja tuontikuljetusten kanssa.

Keskittäminen ja kontittaminen
laskisi kustannuksia

Keskittämällä liikennettä harvempiin satamiin ja lisäämällä kontittamista kuljetuksia voitaisiin tehdä vielä edullisemmin. Suomessa myös varastoidaan Venäjälle vietävää tavaraa. Siitä maksetaan Venäjän tullit ja arvonlisäverot vasta, kun tavara viedään rajan yli.

Esimerkiksi kiinalaiset, japanilaiset ja etelä-korealaiset valmistajat lähettävät tuotteitaan junilla Siperian halki Suomeen vapaa-varastoitavaksi. Täältä tuotteet lähtevät takaisin Venäjälle tehtyjen toimitustilausten mukaisesti.

Itäkuljetusten kilpailu
kiristyy

Kilpailu Venäjän ja EU:n välisistä kuljetuksista kiristyy tulevaisuudessa. Kilpailevia reittejä ovat Baltian maiden rautatie- ja maantieyhteydet sekä maakuljetukset Puolan ja Valko-Venäjän halki.
Suomen ja Baltian maiden välillä on tähän asti vallinnut selvä työnjako. Suomen kautta on kuljetettu arkaa ja kilohinnaltaan kallista arvotavaraa Venäjälle.
Baltian maat ovat puolestaan keskittyneet venäläisen öljyn ja raaka-aineiden vientiin. On kuitenkin nähtävissä, että ne pyrkivät jatkossa Suomen tontille.
Pahimmiksi kilpailijoiksi ovat kuitenkin nousemassa Venäjän omat satamat Suomenlahden perukassa. Esimerkiksi Pietarin sataman konttiliikenne on kasvanut nopeasti suuremmaksi kuin Helsingin sataman konttiliikenne.

Venäjä haluaa osuutensa
omista kuljetuksistaan

Venäjä on ottanut itselleen lisää osuutta omista vienti- ja tuontikuljetuksistaan tietoisella politiikalla. Öljyn vientiä varten on rakennettu putkisto Primorskiin ja satamainvestointeihin on ohjattu valtion rahoitusta.

Tehokas keino kuljetusten suun-taamisessa omille satamille ovat olleet rautateiden kaksoistariffit, jotka vääristävät kilpailua. Rautatiekuljetukset Venäjän satamiin ja satamista ovat huomattavasti edullisemmat kuin rautatiekuljetukset maarajoille.
Suomen ja Venäjän logistista kumppanuutta koskeva tutkimus on tehty osana liikenne- ja viestintäministeriön strategiatyötä, joka tähtää logistisen asemamme vahvistamiseen osana EU:n ja Venäjän taloudellista yhteistyötä.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.