Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Sitralta oma Venäjä-ohjelma

Sitra on tehnyt oman aloitteensa Venäjän ja Suomen taloussuhteiden kehittämiseksi. Sitra käynnistää vuoteen 2007 ulottuvan Venäjä-ohjelman, jonka tavoitteena on luoda laajempi viitekehys maidemme väliselle taloudelliselle yhteistyölle.

Venäjä-ohjelma käsittää kolme osa-ohjelmaa. Venäjä-strategia laaditaan yhteistyössä suomalaisten toimijoiden kanssa ja venäläisiä osapuolia kuullen. Forumin avulla pyritään luomaan korkeatasoista kanssakäymistä Suomen ja Venäjän teollisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien välillä.

Integraatiota koskevalla osa-ohjelmalla halutaan puolestaan madaltaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritystemme etabloitumiskynnystä Venäjän markkinoille. Venäjä-strategian laadintaan osallistuvat kaikkien liike-elämän osa-alueiden edustajat.

Suomalaiset asiantuntijat tarkastelevat kaupan nykytilaa, investointitoimintaa ja muita taloudelliseen yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. Tältä pohjalta tehdään strategisia linjanvetoja ja erilaisia lähitulevaisuuden skenaarioita riskit, uhkatekijät ja mahdollisuudet huomioiden.

Forum-ohjelmassa pyritään aikaansaamaan avointa, epävirallista keskustelua suomalaisten ja venäläisten korkean tason teollisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien välille. Forumin tulisi edelleen ideoida, mitkä ovat keskeiset yhteiset taloudelliset intressimme ja kuinka niitä tulisi kehittää.

Integraatio-ohjelman tarkoituksena on synnyttää suomalaisyrityksille uusia toiminta- ja verkottumismahdollisuuksia Venäjällä. Muotoina voivat olla oman yrityksen perustaminen, yhteisen bisnes- tai teknologiapuiston toteuttaminen tai alihankintojen ostaminen tuote- ja komponenttivalmistuksessa tai palvelutuotannossa.

Tähän osa-ohjelmaan hakeneista yli 130 yrityksestä Sitra on esivalinnut noin 80 eri toimialoja edustavaa yritystä mukaan hankkeisiin.

Hankkeet on organisoitu viiteen eri klusteriin, jotka vastaavat Suomen ja Venäjän talousyhteistyön synergisiä kasvualoja myös kolmaansia maita ajatellen.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.