Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
vientipalvelut
uutisia
tutkimuksia
oalvelut ja yritykset
visioita näkmyksiä
Eastern European Markets
business news
Russia
Estonia
Latvia
Lithuania
Poland
Trade StationFinland
Business Finland
Trade Service Companies
24.1.2005

Puola täytti odotukset:
Viime vuoden talouskasvuksi 5,7 prosenttia

Puolan talous kasvoi viime vuonna 5,7 prosenttia. Puolan talousministeriön mukaan talouskasvu ylitti kahdella prosenttiyksiköllä vuoden 2003 tuloksen. Talouskasvun veturina oli edelleen vienti, joka zlotyn kallistumisesta huolimatta kasvoi 24,8 prosentilla 221 miljardin zlotyn suuruiseksi.

Puolan ulkomaankauppa oli edelleen tuontivoittoista, mutta 264 miljardiin zlotyyn nousseessa tuonnissa oli lisäystä vain 18 prosenttia. Puolan kauppataseen alijäämä supistuikin 3,3 miljardilla zlotylla 43 miljardiin.

Maailmanpankin mukaan Puola ehti jo viime vuonna saamaan tuntuvia etuja EU-jäsenyydestään. Puolan vienti EU-markkinoille kehittyi hyvin ja myös investointitoiminta kääntyi nousuun. Puolan taloutta vahvisti luonnollisesti myös sen EU:lta saamat tuet ja avustukset. Toisaalta taas jäsenyyteen yhdistetyiltä kielteisiltä vaikutuksilta vältyttiin. Tärkeintä oli inflaation pitäminen kurissa, vaikka yksityisen sektorin palkkakehityksen odotettiin synnyttävän hintapaineita.

Maailmanpankki onkin lähinnä huolestunut Puolan talousuudistusten vesittymisestä poliittisten syiden takia. Maassa pidetään tänä vuonna sekä parlamenttivaalit että presidentin vaalit, jotka väistämättä haittaavat radikaalimpien uudistushankkeiden läpimenoa.

Idänkaupan Vientipalvelut 1.2005

Idänkaupan Vientipalvelut. Arkisto.


• Muut uutiset

• Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.