Compiler Trade Web Site
Idänkaupan Vineipalvelut
Hallitukselta aikataulutavoite
Viron euroon siirtymisestä

Viro pyrkii EU-jäsenyyden tultua voimaan mahdollisimman nopeasti ERM2-valuuttajärjestelmään voidakseen siirtyä euroon jo vuoden 2006 keskivaiheilla. Viron hallitus päätti tammikuun puolivälissä pitämässään kokouksessa samalla, että jatkossa kaikkien talouuspoliittisten päätösten tulee tukea euroon siirtymistä.

Viron keskuspankki ilmaisi välittömästi tukensa hallituksen päätökselle. Keskuspankin pääjohtaja Vahur Kraft totesi, että euroon siirtyminen parantaa Viron kilpailukykyä, talouskasvua, työllisyyttä ja edelleen myös kansalaisten elintasoa.

Viron kruunu on jo kiinnitetty euroon, joten ERM2:een siirtymiseen on valmiit edellytykset. Maastrichtin sopimuksen kriteerien osalta Viron ainoana suurempana ongelmana on vaihtotaseen vaje. Valtiontalous on sen sijaan tasapainossa ja julkinen velka suhteellisen alhainen. Myös inflaatiokehitys on oleellisesti hidastunut ja korkotaso laskenut.

Idänkaupan Vientipalvelut 1/2004

Tammikuun muut uurisotsikot


Muut uutiset

Uutisarkisto 1998-

 TERMS & CONDITIONS / KÄYTTÖOIKEUDET. © Oy Compiler Ab. All rights reserved.